Innovation | 19 aug 2022

Flyttar effektbehov i tid och rum

Luleå tekniska universitet ska i samverkan med ABB, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun bygga ett ”energy management-system” för att i tid och rum flytta effektbehov på en geografisk plats och på så vis nyttja infrastrukturen effektivare och mera resurssnålt.

Flyttar effektbehov i tid och rum
Vid Campus Skellefteå kommer en huvudbyggnad att uppföras som ska använda sig av energi som ”skrapats ihop” från omgivande byggnader. En AI kommer att ge information om behov och tillgänglighet. Den kommer även använda simuleringar för att beräkna hur väl energivärden följer de verkliga värdena. Förhoppningarna är att tekniken i framtiden ska kunna användas i stadsdelar där energibrist varit ett hinder för vidare utveckling. Foto: LTU

– Projektet kommer pågå i tre år och vi kommer bland annat att jobba med flexibla lösningar som batterilagring för att energioptimera i de befintliga bestånden, säger Karl Andersson som är professor i distribuerade datasystem vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Nyligen har Vinnova tilldelat projektet drygt 9,6 miljoner kronor och nu drar arbetet igång. Fokus ligger på att energiproducenter och användare ska få ut mer av energin genom att frångå beräkning med årgångsgenomsnitt, som man använder sig av i vanliga fall, eftersom förbrukningen kan skilja sig mycket i stunden. I stället ska man bryta ner beräkningarna till att mäta timme för timme. Det kan hjälpa att minska klimatpåverkan, kostnad och ge en effektivare användning av både energi och elnät.

För att åstadkomma detta kommer man jobba med avancerad digitalisering av hela värdekedjan, AI och lösningar för smarta energilager.

Huvudbyggnaden i projektet kommer att byggas på Campus Skellefteå, och använda sig av energi som ”skrapats ihop” från omgivande byggnader. En AI kommer att ge information om behov och tillgänglighet. Den kommer även använda simuleringar för att beräkna hur väl energivärden följer de verkliga värdena. Förhoppningarna är att tekniken i framtiden ska kunna användas i stadsdelar där energibrist varit ett hinder för vidare utveckling.

Källa: Luleå tekniska universitet

Publicerad 19 augusti 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.