Välkommen till Energi- och Miljötekniska Föreningen

Energi- och Miljötekniska Föreningen är Sveriges största personförening i byggsektorn och har funnits sedan 1909. Våra 7 000 medlemmar är ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.

Omvärldsbevakning     -     Kunskap     -     Nätverk

Föreningen jobbar för att påverka utvecklingen mot energieffektiv bebyggelse och hälsosam inomhusmiljö. Du, som medlem, är en del av ett värdefullt nätverk som sträcker sig över hela landet och har aktiviteter på 29 orter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra.

Bli medlem!