VÄRMEPUMPAR | 28 okt 2014

”En värmepump går alltid att eftermontera”

”En värmepump går alltid att eftermontera”

Jörgen Wallin, KTH, har undersökt hur värmepumpar kan höja effektiviteten i befintliga återvinningssystem för frånluft och spillvatten.

Varför studera efterinstallation av värmepumpar för att öka värmeåtervinning? – Om vi ska komma ned i energianvändning till EU:s mål till 2050, så måste befintliga byggnader adresseras. Min tanke har varit att kunna effektivisera befintliga installationer genom att eftermontera värmepumpar på olika sätt. Särskilt har jag tittat på system för ventilation och avloppsvatten.

wallin

Jörgen Wallin ser stora möjligheter med värmepumpar i befintliga värmeåtervinningssystem. Foto: Hanna Teleman

Hur sammanfattar du resultatet? – Tekniskt är det definitivt möjligt att eftermontera värmepumpar, särskilt i avloppssystem och vätskeburna återvinningssystem för ventilationsvärme som i dag har låg värmeåtervinning. Jag har sett en väldig mängd vätskeburna återvinningssystem, och min erfarenhet är att det alltid går att eftermontera en värmepump. I princip behöver man bara kapa ett par rör och ansluta.

– För flerbostadshus, som ofta har vertikala avloppsstammar, verkar det vara riktigt intressant att installera återvinning. Med värmepump på värmeväxlaren får man en flexibel lösning där värmeöverskottet kan användas till antingen uppvärmning, varmvatten eller tilluften. Man slipper problemet med vanlig återvinning där spillvatten får förvärma varmvattnet. I sådana system har man ofta missmatchning mellan tillgång och behov.

Avhandlingen visade att värmeåtervinning ur spillvatten till stor grad beror på flödeshastigheten och dimensioneringen av värmeväxlaren. Återvinningen blev 69 procent vid ett scenario med lågt flöde, och 34 procent vid högt flöde. När man vid försöken dubblade värmepumpens storlek, ökade återvinningen från 68 till 81 procent.

Något som överraskade? – Man måste undersöka mer om spillvatten i vertikala värmeväxlare. Man får en fallande film som ger bättre värmeövergångstal än med horisontell växlare, men vi måste undersöka riskerna för försmutsning av ytorna.

Säger din avhandling något om ekonomin med att hänga på värmepumpar? – Den frågan har legat utanför arbetet. Tekniken är ju ännu inte riktigt mogen, den måste ut i verkliga byggnader för att se vad man får för effekter på installationerna.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 10/2014 sidan 25

 

 

 

Fakta

Studien

Jörgen Wallin har doktorerat vid KTH i Stockholm med avhandlingen “Investigating Different Opportunities to Increase Energy Efficiency in Buildings by Retrofitting Heat Pump Coupled Heat Recovery Systems”.

Publicerad 28 oktober 2014

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.