SOLBERÄKNING | 16 jun 2016

WSP tar fram solkarta över Stockholm

WSP tar på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län fram en så kallad solkarta som visar den årliga solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun. Syftet med projektet är att öka intresset hos allmänheten och företag för investeringar i solenergi. 

WSP ska beräkna solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun. Resultat presenteras i en så kallad solkarta via en klickbar webbkarta med ett georeferat färgraster som visar total årlig solinstrålning med en kontinuerlig färgskala från blått (låg solinstrålning) till rött (hög solinstrålning). Med solkartans hjälp kan användarna även beräkna en förväntad årlig solelproduktion genom att ange systemverkningsgrad samt area för installerad takyta. 

– Med solkartan kan kommuner, företag och privatpersoner beräkna potentialen som finns i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader. På så sätt kan placeringen av anläggningar för solenergi optimeras. WSP har tidigare framställt solkartor för Umeå och Vellinge kommuner men metoden kan tillämpas i alla kommuner där nödvändig data görs tillgänglig, säger Duncan McConnachie, uppdragsansvarig på WSP. 

Beräkningar för solkartan bygger på stora datamängder från tre olika källor: byggnadsgeometrier, höjdinformation från vilken varje taks lutning och riktning beräknas samt meteorologiska data från SMHI. Analysen görs med hjälp av olika GIS-verktyg som utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh per kvadratmeter.

Datainsamlingen av underlag från samtliga berörda kommuner pågår i nuläget. Projektet beräknas vara klart oktober 2016

 

Publicerad 16 juni 2016

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.