Solparker | 21 feb 2023

Viktigt avgörande för solparker på jordbruksmark

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva European Energys planerade solpark i Svedberga utanför Helsingborg – ett avgörande i högsta instans kommer ge klarhet i vad som krävs för att anlägga en solpark på jordbruksmark.

Viktigt avgörande för solparker på jordbruksmark
Peter Braun är projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy, tror på ett positivt besked från Mark- och miljööverdomstolen att få bygga solparker på jordbruksmark. Foto: European Energy

Solparken som planeras i Svedberga är på totalt 232,5 hektar, varav ungefär en tredjedel kommer att täckas med solpaneler. Resten kommer att kunna odlas med exempelvis vall och parken kombinerar därmed två viktiga samhällsintressen – grön elproduktion och jordbruk.

– Solparken i Svedberga är ett bra exempel på att det är fullt möjligt för solelproduktion och jordbruk att samsas på samma yta. Att sanvända marken för två viktiga ändamål är ett mycket gott resursutnyttjande. Solparken är en tillfällig anläggning och den dagen solpanelerna tas ned kan marken återgå till konventionellt jordbruk eller annan användning, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland, vid European Energy.

Solparker är det i särklass snabbaste sättet att få ny elproduktion på plats med en anläggningstid på 12–16 månader. I de tidigare domarna i Mark- och miljööverdomstolen har domstolen konstaterat att solkraft är ett väsentligt samhällsintresse, enligt European Energy som är hoppfulla om att domstolen kommer ge klartecken till deras planerade projekt.

– De tidigare domar i Mark- och miljööverdomstolen som har gett avslag till två mindre solparker på jordbruksmark har hänvisat till att det saknas en utredning av alternativ lokalisering. En omfattande sådan finns i fallet med Svedberga och vi tror därför att domstolen ger oss godkännande att bygga parken, säger Peter Braun.

– Mark- och miljödomstolen i Växjö ansåg i sin dom att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön vid Solparken i Svedberga är tillräckliga. European Energy har lagt ned ett stort och mödosamt arbete på att ta fram en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, innehållande en lokaliseringsutredning, som länsstyrelsen har godkänt. Därför är det svårt att se att MÖD inte skulle godkänna parken, fortsätter Peter Braun.

Källa: European Energy

Publicerad 21 februari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.