Vem är mest ”Bror Duktig”?.

När någon börjar använda ordet helhetssyn eller något närbesläktat uttryck är det ofta i syfte att påpeka att den man talar med har skygglappar. Eller rent av inte förstår vad det hela handlar om. Man kan t.ex. tala om “globalt fokus”. Det gör några representanter för Svenskt Näringsliv i tidningen Miljö&Utveckling. Det är herrarna Nyström och Fölster som på nytt drar fram sina tidigare argument om att Sveriges insatser i klimatfrågan egentligen bidrar till att förvärra klimatet. För att vi inte skall missa poängen så framhåller de att Sverige har en självpåtagen “Bror Duktig-roll”.

De använder två exempel:

  1. Satsningar på höghastighetståg leder till att ökad import av kolkraft som ökar elpriset och driver ut elintensiv verksamhet till länder där inga restriktioner finns – och då ökar utsläppen.
  2. Om man i Sverige tvingas köpa bilar som använder mindre mängd bränslen minskar efterfrågan och därmed världsmarknadspriset vilket innebär att andra köper den olja vi inte använder.Lösningen skulle enligt Nyström och Fölster vara en global klimatpolitik som prioriterar export av utsläppsfri el och snabbare utveckling av utsläppsfri teknik för fattigare länder.

Men tänk om:

  • höghastighetstågen attraherar resenärer som annars skulle flugit eller kört bil och därmed ersätter dessa utsläpp?
  • utvecklingen av sådan teknik blir populär också i fattigare länder. Om lågförbrukande bilar också “tvingas” på andra länders medborgare (inklusive de fattiga).
  • elsystemet utvecklas till att utnyttja lokala förnybara resurser när utsläppen begränsas också för kolproduktionen.Då skulle ju både höghastighetståg och krav på fordon vara just sådan klimatpolitik som de önskar!

Det kanske rent av är så att globalitet också innefattar andra förändringar i användningen av produkter som drivs med energi och inte enbart kan bedömas från prisförändringen på energin? Ty ytterst är det inte energin vi vill ha utan nyttan som energin och produkten förmedlar (ljus, kraft, värme, mobilitet, etc.). Om vi nu skall vara riktigt globala – och undvika att vara “Bror Duktiga”!?

Publicerad 30 september 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.