Nordbygg/Värme | 18 maj 2022

Vedpannor – den nya heta trenden

Efter år av tynande tillvaro var det glada miner i montrarna för vedpannor. Höga elpriser har gjort att många vill installera pannor för ved och pellets. Under Nordbygg 2018 visades inga mindre värmepumpar med naturliga köldmedier – nu fanns de i alla montrar som vi besökte.

Vedpannor – den nya heta trenden
Niklas Hansson från ES Heat Pumps visade en containermodul på 90 kW värme samt vid behov även kyla. Foto: Marcus Eliasson

Trenden för fastigheter är att man bedömer klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och därmed kommer sannolikt byggvärmen att bli intressant. Då fastigheten värms i byggskedet är det mycket fukt som ska drivas ut samtidigt som klimatskalet har stora brister, med påföljande stor energianvändning. Niklas Hansson från ES Heat Pumps visade deras containermodul på 90 kW värme samt vid behov kyla. Enheten består av två luftvärmepumpar med komplett energicent­ral. Enheterna hyrs ut av El-Björn Energi, ett nytt affärsområde inom El-Björn.

Johnny Luther från Högfors GST och den nya patenterade fjärrvärmecentralen GST-MCC. Foto: Marcus Eliasson

En trend som fortsätter är att färdiga moduler byggs för en energianläggnings centrala delar. Modulerna byggs anpassat för aktuell installation. Rolf Rossander från Armatec visade en containermodul med en komplett fjärrvärmecentral. Johnny Luther från Högfors GST visade deras nya patenterade fjärrvärmecentral GST-MCC. En separat värmeväxlare värmer utgående sekundärvärme via vvs-kretsen, vilket ska ge en sänkt temperatur på fjärrvärmens returledning.

Värmepumptillverkarna arbetar hårt med att få fram maskiner med naturliga köldmedier som propan och koldioxid. Mitsubishi visade sin luft-/vattenvärmepump Ecodan CO2 som har bra egenskaper för varmvattenberedning men den levererar även tillräcklig värme för till exempel nybyggnad och passivhus. Både Viessmann och Mitsubishi visade nya luft-/vattenvärmepumpar med propan R290 som köldmedium.

Patrik Jigbring från Baxi berättade om värmesystemet som består av två pelletspannor på vardera 500 kW. Foto: Marcus Eliasson

Bland de olika tillverkarna av värmepannor besökte vi Baxi och Atmos. Både Patrik Jigbring från Baxi och Lennart Ero från Atmos berättade att intresset för ved- och pelletspannor har ökat kraftigt sedan energipriserna stigit under slutet av 2021. Många kunder kompletterar exempelvis sitt nuvarande värmesystem bestående av en värmepump med en ved- eller pelletspanna för att få ett hybridsystem. Patrik Jigbring berättade om ett projekt där den gamla yllefabriken i Sågmyra byggs om till en ny handelsplats, Sörmlands egna Ullared. Värmesystemet i den nya handelsplatsen består av två pelletspannor på vardera 500 kW.

Lennart Ero från Atmos visade kombipannor, alltså kombinerade ved- och pelletspannor. Foto: Marcus Eliasson

Lennart Ero berättade även om kombipannor, en kombinerad ved- och pelletspanna. Pannan laddas med både ved och pellets, i olika utrymmen. När veden har brunnit ut övergår kombipannan till förbränning av pellets.

Utöver att intresset för ved- och pelletspannor ökat under senaste tiden nämndes också att på grund av de ökade energikraven som har introducerats nyligen, har många tillverkare slutat att sälja ved- och pelletspannor.

I montern IMI Hydronic pratade vi med Per Öberg som berättade om deras nya styrventil TA-Smart som är en direkt konkurrent till Belimos energiventil Belimo Energy Valve. TA-Smart är en kompakt enhet med integrerade funktioner som ställdon, temperaturgivare och en smartbox. Styrventilen mäter flöde, effekt och temperatur och går att styra genom effekt- eller flödesbegränsning. Eftersom ventilen regleras med avseende på effekten eller flödet, menar Per Öberg på IMI att ingen ventilauktoritet behövs över ventilen.

TEXT:Mikael Nygren
FOTO: Marcus Eliasson

Publicerad 18 maj 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.