Värmeväxling | 26 sep 2014

Värmeväxlare olönsam i torkning av spannmål

Värmeväxlare borde kunna vara ett sätt att minska energiåtgången vid torkning av spannmål. Men en nyare typ av värmeväxlare som JTI har studerat, visar att den visserligen kan spara ca 20 procent energi men att den ändå inte är lönsam att investera i.

– En värmeväxlare i en spannmålstork används bara under en kort tid varje år. Det är det som gör en sådan investering olönsam, säger Gunnar Lundin vid JTI.

Att torka spannmål kräver stora mängder energi. I en oljeeldad varmluftstork behövs cirka 1,85 liter eldningsolja per ton spannmål och procentenhet nedtorkning, plus el för att driva fläktar, transportörer osv. Det motsvarar cirka 20 procent av den totala mängd energi som krävs för att producera 1 ton spannmål.

Användning av värmeväxlare är mycket vanligt i bostäder, men att koppla dem till varmluftstorkars frånluft är förhållandevis oprövat. JTI fick i uppdrag att utvärdera detta av LRF genom projektet ”Goda affärer på förnybar energi”.

JTI:s Gunnar Lundin gjorde överslagsmässiga beräkningar vid spannmålstorkning med en nyutvecklad typ av värmeväxlare, kallad Rototerm, utifrån skriftlig produktinformaton.

– Även om Rototerm i det här typfallet gav en energibesparing på cirka 20 %, och skulle kunna ha drifttekniska fördelar mot de värmeväxlare som har prövats tidigare, gör den totala prisbilden att den inte betalar sig, säger Gunnar Lundin.

Utöver värmeväxlare finns andra sätt att utnyttja den energi som finns i luften som lämnar varmluftstortorken. De svenska torktillverkarna Tornum och Akron har tagit fram sådana system som idag tillämpas kommersiellt. Gemensamt för dessa är att frånluft under senare delen av torkningsprocessen respektive från spannmålens kylning återförs för att utnyttjas vid torkningens tidigare faser.

En kort rapport av beräkningarna kan hämtas från Bioenergiportalen.se (pdf)

 

Källa: www.jti.se

Publicerad 26 september 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.