Värmeåtervinning med minireningsverk

 

 

Både vatten och värme återvinns från avloppsvatten med hjälp av en ny tysk teknik, som har prövats i ett passivhus i Berlin.

I huset vid Arnimplatz i nordöstra Berlin finns sedan i mars 2012 ett system för återvinning av både värme och vatten ur gråvatten. Regelbundna mätningar visar att systemet ger en besparing på cirka 6 000 euro per år. Största delen, 5 000 euro, sparas in i minskad vattenanvändning.

– Totala energibehovet för värme och varmvatten i det här passivhuset är runt 219 500 kWh per år, vilket motsvarar cirka 16 000 euro. En besparing om 5 000 euro blir då en stor andel och visar hur viktig vattenåtervinningen är, säger Erwin Nolde, utvecklare av systemet hos företaget Nolde & Partner.

Systemet för återvinning av vatten och värme är uppbyggt av flera steg. I första steget tas det varmaste gråvattnet, från husets dusch- och badvatten, om hand i en vertikal spillvattenvärmeväxlare inuti en bufferttank. Innan gråvattnet rinner in i värmeväxlaren filtreras vattnet mekaniskt. Värmen från spillvattnet, som i genomsnitt håller temperaturen 31 grader Celsius, används sedan för att förvärma det inkommande kallvattnet från som lägst 8,5 grader till mellan 10 och 25 grader.

I nästa steg renas vattnet i en biologisk reaktor, kallad MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), och därefter följer UV-desinficering. Det renade vattnet, cirka 3 000 liter per dag, används i fastigheten för att spola toaletterna.

Utvecklingen av spillvattenvärmeväxlaren pågår fortfarande och företaget vill inte berätta så många detaljer om konstruktionen. Rören som används är av plast och rostfritt stål. Konstruktionen är sådan att dricksvattnet aldrig ska kunna komma i kontakt med avloppsvattnet, vid till exempel läckor.

Ingen värmepump används, eftersom den drar primärenergi. Den utrustning som kräver tillförd el är en cirkulationspump för värmeväxlaren, vattenreningsprocessen samt pumpar för distributionen av toalettvattnet – totalt 1,5 kWh per kvm. För att göra installationen jämförbar med andra värmeåtervinningssystem, som har värmepump, har Erwin Nolde uppskattat en värmefaktor (COP) för sitt system.

– Vårt decentraliserade system arbetar med en COP mellan 40 och 60. Centraliserade värmeåtervinningssystem, som är inbyggda i avloppsnät och kombinerade med värmepumpar, har vanligen COP mellan tre och fyra. Men de når förstås högre temperaturer, säger Erwin Nolde.

Han har också räknat ut att energin som sparas med hjälp av den här anläggningen motsvarar värmen från 35 kvadratmeter solpanel. Det årliga elbehovet från anläggningen täcks av en liten del av passivhusets 145 kvadratmeter installerade solceller på taket.

Testet visar hittills också att mängden vatten som återvinns inte räcker för all toalettspolning. Även vatten från tvättstugor och kök skulle behöva användas, för att öka systemets effektivitet.

Den extra investeringen som systemet innebär för fastigheten ligger runt 10 euro per kvadratmeter.

Marie Granmar, Energi & Miljö sidan 47

Fakta

  • Huset vid Arnimplatz i nordöstra Berlin har 41 lägenheter med totalt 123 boende på 4 600 kvadratmeter och fyra kommersiella lokaler om sammanlagt 600 kvm.
  • Årlig användning av energi och vatten:
  • Uppvärmning – 69 000 kWh
  • Varmvatten – 93 480 kWh
  • El – 107 625 kWh
  • Kallvatten – 5 477 kubikmeter
Publicerad 30 mars 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.