forskning | 9 dec 2022

Varför väljer män VVS?

Varför är det flest män som väljer att bli VVS-montörer eller kyl- och värmepumpstekniker? Det ska forskare ta reda på i en ny studie kring vilka faktorer som påverkar graden av könssegregering på arbetsmarknaden.

Varför väljer män VVS?
Varför väljer män yrken som vvs och värmepumpstekniker? Det ska forskare ta reda på. Illustration: Pixabay

Några av de mest mansdominerade yrkena på svensk arbetsmarknad är kyl­- och värmepumpstekniker, VVS­-montörer och snickare. I de yrkesgrupperna finns bara en procent kvinnor. Däremot är över 90 procent av Sveriges undersköterskor kvinnor. Varför väljer kvinnor och män olika yrken? Det är utgångspunkten för ett forskningsprojekt som fått medel från Forte för att studera hur könssegregeringen efter yrke (KEY) utvecklats över tid och vilka faktorer som påverkar den.

– Tidigare forskning har ofta visat att de nordiska länderna, som alltid hamnar högt i jämställdhetsrank­ningarna från bland annat World Economic Forum, samtidigt har högre könssegregering på arbetsmarkna­den. Det har bland annat förklarats med att kvinnor i jämställda länder förvärvsarbetar i större utsträckning, berättar projektledaren Karin Halldén, biträ­dande professor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens universitet och docent i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Andra förklaringar till att jämställda länder har högre könssegrering efter yrke bygger på argument om att yrkes­preferenser är essentiellt olika för män och kvinnor. Med det synsättet anses ”könade” yrkesval uppstå naturligt i länder med hög grad av jämställdhet, eftersom de länderna också karaktäriseras av en hög grad av individualism och självförverkligande.

Enligt Karin Halldén har utjämningen av köns­segregeringen inom olika yrken i huvudsak skett genom att kvinnor alltmer gått in i mansdominerade yrken. I dag finns dock hypoteser om att män som kommer som flyktingar och invandrare till Sverige också bidrar till att minska nivån av KEY genom att arbeta i kvinnodominerade yrken inom till exempel hemtjänsten, vilket är ett område som ska undersökas i studien.

– Det finns olika studier som har visat att det är mindre attraktivt att tillhöra det underrepresenterade könet i ett yrke, att fler blir utsatta för sexuella trakasserier om det andra könet är överrepresenterat på arbetsplatsen och att kvinnodominerade yrken har låga löner. Det tycker jag är skäl till att uppmuntra könsintegrering i arbetslivet, säger Karin Halldén i en intervju med Forte.

 

Källa: Forte

Publicerad 9 december 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.