SLUTREPLIK | 29 nov 2011

Varför angripa Energiavtal 12?

Varför angripa Energiavtal 12?
Johnny Kellner. Foto: Ingar Lindholm

Genmäle till Petter Elfqvists och Stig Lundbergs debattreplik ”Hur löses problem med Energiavtal 12?”. Det finns bättre sätt att marknadsföra Dur-metoden än att angripa Energiavtal 12. Det menar Johnny Kellner i en slutreplik till debattartikeln i Energi & Miljö nr 10/2019 där Petter Elfqvist och Stig Lundberg propagerade för användning av Dur-metoden för energikrav i avtal vid nybyggnad.

Jag tror inte att skribenterna har förstått syftet med Svebys Energiavtal 12. Avtalet har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté (BKK) i samarbete med Sveby. Avtalet är utformat som en bilaga till entreprenadkontraktet och gäller därmed före ABT 06 avseende energianvändning.

Det finns bättre sätt att marknadsföra Dur-metoden än att angripa Energiavtal 12.

Syftet är att skapa en bättre trygghet mot felaktiga eller ofullständiga energiberäkningar eller gjorda förenklingar hos de konsulter som utfört energiberäkningarna. De energiberäkningstävlingar som arrangerades av Sveby visade att så också var fallet.

Felaktiga eller förenklade ingångsvärden för energidrift vid energiberäkningar (oberoende av vilka verktyg som används), som föranleder högre driftkostnader än förväntat för beställaren och som har legat till grund vid upphandling vid anbudsförfrågan, kan medföra dyra och långvariga ekonomiska tvister.

Energiavtal 12 ger förutsättningar att reglera den ökade driftkostnaden som orsakats av eller kunnat påverkas av entreprenören genom sin konsult. Onormal drift av fastighetsägaren kommer man dock aldrig ifrån.

Att koppla ihop Dur-metoden i detta sammanhang förstår jag inte syftet med. Även med Dur-metoden måste energiberäkningar utföras och relevanta ingångsdata användas. Det finns bättre sätt att marknadsföra Dur-metoden än att angripa Energiavtal 12.

Johnny Kellner

Publicerad 29 november 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.