Budgetpropositionen | 11 sep

Utökat ROT och stimulans till omvandling av lokaler

Regeringen vill höja taket för rotavdraget under 2024 från 50 000 till 75 000 kronor per person under sista halvåret 2024. Dessutom vill man stimulera omvandling av lokaler till bostäder och bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus.

Utökat ROT och stimulans till omvandling av lokaler
Regeringen föreslår att ROT-avdraget ska utökas till 75 000 per person under 2024 samt ger förslag på stimulanser till kommuner som öppnar upp för omvandling av lokaler till bostäder och ökat småhusbyggande. Foto: Shutterstock

– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge där många företag pressas hårt av inflationen. Detta drabbar inte minst byggsektorn som möter ökade priser och minskad efterfrågan. Därför går vi nu fram med ett förslag om en tillfällig höjning av taket för rotavdraget för att stötta byggsektorn genom att öka efterfrågan på ROT-arbeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen föreslår en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024. Förslaget syftar till att öka efterfrågan på ROT-arbeten (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska.

Dessutom vill regeringen se att fler kommuner antar detaljplaner som gör det möjligt att omvandla lokaler till bostäder. 20 miljoner avsätts till detta under 2024, därefter 25 miljoner per år under 2025 och 2026.

– För att skapa fler bostäder på kort sikt föreslår regeringen att vi utnyttjar det befintliga fastighetsbeståndet bättre, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen föreslår dessutom en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Många vill bo i villa eller radhus, men svenska kommuner har under lång tid inte prioriterat småhusbyggande i sin planering i tillräcklig utsträckning. Detta har lett till att utbudet av planerad mark för småhus inte motsvarar hushållens preferenser. Satsningen omfattar 60 miljoner för 2024.

Regeringen ska överlämna förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Källa: Regeringen

Publicerad 11 september 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.