Reportage | 24 maj 2015

Tysta installationer viktiga på ny musikhögskola

Höga krav på ljud och luftfuktighet har varit ledande i bygget av nya musikhögskolan i Stockholm. Kombinationen av befuktning och lågenergi kan vara problematiskt, men husen ska klara Miljöbyggnad silver.

Klappret av hästhovar överröstar plötsligt vinden och trafikbruset när vi går över Lidingövägen i Stockholm mot nya Kungliga Musikhögskolan, KMH. Under gångbron passerar högvakten med ridande officerer i klarblåa uniformer och blåsinstrument som blänker i solen.

I de här rummen finns inte någon likformighet, utan man jobbar som när man bygger högtalare – utan räta vinklar för att inte få stående vågor och för att få en speciell klang i rummet

Det påminner om att det här är en plats som varit präglad av såväl musik som hästar under mer än hundra år. I slutet av 1800-talet byggdes stallarna i tegel som från 1905 kom att tillhöra Swartlings ridskola fram till 2005. Det gamla stallet och ridhuset är byggnadsminnen, och kommer att stå kvar när musikhögskolans äldre byggnader rivs.

Glashuset som nu byggs för KMH:s räkning står i vacker kontrast till tegelhusen, och är hopbyggt med stallets ena långsida. Det nya femvåningshuset kommer bland annat att inrymma musikhögskolans nya huvudentré mot Valhallavägen, tre konsertsalar, en servering och inspelningsstudios för akustisk och elektronisk musik längst ner i huset.

– Hela projektet har extremt höga ljudkrav. Konferensrum har vanligtvis tuffa krav, men här är de mångdubbelt tuffare. Exempelvis vad gäller genomföringar för installationer – inget får vara fast ihopkopplat – och vi bygger många så kallade rum-i-rummet, som står på egna plattor och har väggar helt skilda från husets stomme, säger Johan Wessel, installationsledare från Hedström & Taube.

Utöver glashuset byggs ett stort vitt flervåningshus, kallat Flygeln eller Hus 4, som ska inrymma övningsrum, kontor, undervisningssalar och andra studentlokaler. Totalt uppförs 21 600 kvadratmeter ny musikhögskola, varav cirka 800 är ombyggnad av det gamla stallet till bibliotek.

Mest färdiga i jätteprojektet, som ska pågå till maj 2016, är musikövningsrummen på plan 3. Rummen byggdes tidigt i projektet för att testa skrammel i armaturer, don och byggkonstruktioner. Provspelningarna gjordes med valthorn och bastuba, som var de ”värsta” instrument som testpatrullen kunde komma på.

När den 110 millimeter tjocka, mörkblå dörren med perforerad yta stängs bakom oss blir det tyst. Bussarna som syns på gatan utanför fönstret glider förbi ljudlöst. Det ena rummet är anpassat för övning med kraftfulla blåsinstrument. Här är golvet relativt stumt och väggarna är klädda med trädiffusorpanel med ett speciellt spaltavstånd i profilen. Radiatorerna är av äldre sektionstyp som inte reflekterar ljud.

Det andra övningsrummet lämpar sig mer för stråkinstrument. Det har mjukare golv, en annan panel på väggen och platta, modernare panelradiatorer med högre effekt. Alla dragningar för el och värme finns i utanpåliggande lister. Den befuktade tilluften kommer från don i taket där även den centrala frånluften förs ut via ljuddämpare. Balansen mellan till- och frånluft är viktig i så här täta rum, för att inte få störande ljud.

– I de här rummen finns inte någon likformighet, utan man jobbar som när man bygger högtalare – utan räta vinklar för att inte få stående vågor och för att få en speciell klang i rummet, berättar Johan Wessel.

T5-lysrören i taket har klarat ”valthornstestet” och styrs, liksom ventilationen, av närvaro. Mestadels är det lysrör i byggnaderna, men även en hel del LED.

Efter sommaren ska installationerna provas och då kommer ljudet från luft- och vattensystem att mätas.

– Enligt beräkningarna som akustikerna har gjort ser det ut att funka, men det är ju teori, så det blir ändå lite spännande, säger Johan Wessel.

Energianvändningen ska vara lägre än BBR-kraven, och klara Miljöbyggnad silvers krav på max 82,4 kWh/kvm. Men det är inte enkelt att hålla låg energianvändning i en sådan här byggnad.

– Det kan vara problematiskt med befuktning och lågenergi, så det har vi fått väga in. Vi klarar gränsvärdena för Miljöbyggnad silver, men får ge och ta lite på olika ställen. Det är många bedömningar som ska vägas in, säger Johan Wessel.

Vi går ut igen via ljusgården som byggs mellan det nya glashuset och 1800-talsstallet. I stallet som ska bli bibliotek pågår som bäst reparationen av de gamla träpelarna, takpanelen, de stora höluckorna i gavelväggarna och tre ventilationshuvar på taket.

– Det blir en häftig kontrast till allt det nya, säger Johan Wessel.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5-6 2015 sidan 16-21. Detta är en förkortad version av reportaget. Texten i sin helhet finns att läsa i Energi & Miljö på papper och digitalt, bakom inloggning.

Fakta

FAKTA: Nya KMH

Totalt byggs 21 600 kvadratmeter på tomten mitt emot Stockholms Stadion, där det tidigare låg en ridskola. En del av Kungliga Musikhögskolans, KMH, gamla lokaler är redan rivna, och resten kommer att rivas när inflyttning skett i de nya husen 2016.

Nya KMH får utöver undervisningsrum, datorsalar, övningsrum och inspelningsstudios, en experimentscen och tre konsertsalar för cirka 250 konserter per år. Ljudkraven är höga med överhörning mellan rummen upp till max 70 dB.

Byggnaderna ska uppfylla kraven i Miljöbyggnad silver och bland annat ha en energianvändning på max 82,4 kWh/kvm, år. I målen ingår att användningen av värme är < 35 W/m², kyleffekten < 25 W/m², SFP för fläktar < 1,3 kW/m³s och återvinningen i de roterande värmeväxlarna är minst 80 procent.

Total projektkostnad: 800 miljoner kronor

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: AIX Arkitekter

Konstruktör: Hillstatik

Generalentreprenör: NCC Construction

El-, vent-, VS-konstruktör: Incoord

Installationsledning: Hedström & Taube

Leverantör sorptiv kyla: Fuktkontroll

 

 

FAKTA: Sorptiv kyla

Funktionsbeskrivning Fuktkontrolls aggregat på KMH

 1. Uteluftsspjäll
 2. Roterande värmeväxlare
 3. Påsfilter
 4. Påsfilter
 5. Värmebatteri
 6. Evaporativ befuktare, frånluft
 7. Adsorptionsrotor
 8. Evaporativ befuktare, tilluft
 9. Regenereringsbatteri
 10. Tilluftsfläkt
 11. Frånluftsspjäll
 12. Frånluftsfläkt

Förslag bildtext:Den varma uteluften avfuktas först i adsorptionsrotorn. Den torra och varma luften ut från rotorn kyls sedan i den roterande värmeväxlaren. Därefter kyls och befuktas tilluften ytterligare av den evaporativa befuktaren. Resultatet blir kall tilluft med ett vatteninnehåll som är något lägre än inkommande uteluft.

Ljusgården värms av golvvärme och för att minska draget från glastaket sitter klimatlister gömda i fasaden. Det vattenburna konvektorsystemet ska även se till att luften får rätt hastighet, max 0,2 m/s, så att inte publikens klänningar och frackskörten fladdrar för kraftigt.

 

Publicerad 24 maj 2015

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.