Tufft för ved- och pelletspannor

Den nya ekodesignförordningen för fastbränslepannor kan förbjuda nästan alla ved- och pelletspannor på den svenska marknaden, hävdar SBBA.Det senaste EU-förslaget till ekodesignförordning för fastbränslepannor, Lot 15, har slagit ner som en blixt från klar himmel hos svenska branschorganisationen SBBA, Swedish Heating Boilers and Burners Association. Om förslaget blir till slutgiltigt krav förbjuds nästan alla ved- och pelletspannor på den svenska marknaden.
– Det gör att endast exklusiva premiumprodukter kommer att kunna säljas. De är förstås mycket dyrare och krasst sett kan det leda till att konsumenterna inte väljer pelletspannor som exempelvis alternativ till el, säger Mårten Sohlman, projektledare hos SBBA.

I brevet till Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket påpekar branschorganisationen också att ingen svenskproducerad vedpanna utan lambdastyrning kommer att bli tillåten enligt förslaget. Om lambdastyrning krävs kommer troligen priset till konsumenten att fördubblas.

Alltför stränga krav
SBBA är också kritiskt till att det är den bästa tillgängliga tekniken på den europeiska marknaden som får bestämma nivåerna för utsläpp och energieffektivitet i det nya förslaget.
– Kraven är nu i nivå med de strängaste som finns i Tyskland och där ges stora bidrag till satsningar på den här tekniken. Det ger helt andra marknadsförutsättningar, säger Mårten Sohlman.
Dessutom menar SBBA att metoderna för att mäta utsläpp från pannorna måste bli mer tillförlitliga.

Energimyndigheten kommer att föra fram branschens synpunkter i det svenska förslag som lämnas till regeringskansliet i mitten av september. Den 23 september ska sedan EU:s ekodesignkommitté rösta. 
– Anledningen till att kraven blivit tuffa är att vedeldning orsakar stora utsläpp som skadar skogar, sjöar, hav och människors hälsa. Sverige kämpar i många sammanhang för att minska utsläpp och mot den bakgrunden vore det konstigt att driva fram förslag som godkänner sämre teknik som ger högre utsläpp, säger Carlos Lopes, handläggare hos Energimyndigheten.
Om en majoritet röstar för förslaget 23 september kan kraven i den nya ekodesignförordningen börja gälla i juni 2018.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 9

Publicerad 17 september 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.