Annons
Nyligen gick startskottet för Glesys fjärrvärmeleverans till Falkenberg Energi. Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef på Falkenberg Energi öppnar slussarna till fjärrvärmenätet.

Spillvärme från datacenter värmer villor i Falkenberg

ÅTERVINNING.

Glesys i Falkenberg agerar spillvärmeleverantör till Falkenberg Energi. Överskottsenergin från det nybyggda datacentret på Västkusten återvinns. Och värmeåtervinningen kan värma 1 700 villor i kommunen och energin från spillvärmen kan bli 26 GWh årligen – motsvarande 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion.

– Tredjepartsleveranser i fjärrvärmenätet är ett jättekliv för värmeåtervinningen i Falkenberg och gynnar såväl miljön som kommuninvånarna, säger Bo-Anders Antonsson, vd Falkenberg Energi.

Bo-Anders Antonsson.

– Genom att tillvarata spillvärmen från serverhallarna ökar vi andelen återvunnen energi i vår värmeproduktion. Det är Falkenberg Energis första spillvärmeleverans och den gör att fler kunder i Falkenberg kan få förnybar fjärrvärme, fortsätter han.

Enligt Glesys står den snabbväxande datacenterindustrin i dag för två procent av världens årliga koldioxidutsläpp och tre procent av elkonsumtionen. Om fem år beräknas motsvarande siffror vara 5,5 respektive 20 procent.

– Med datacenterindustrins ökande påverkan på klimatet är det viktigare än någonsin att vara så hållbara som möjligt. Att återvinna spillvärmen från våra datacenter är den största insatsen vi kan göra, säger Glenn Johansson, vd på Glesys.

Glenn Johansson.

Infrastrukturleverantören erbjuder molnlösningar genom sina anläggningar. Västkustens största datacenter drivs med 100 procent förnyelsebar energi. Hela anläggningen har designats med fokus på miljö och hållbarhet.

Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna spillvärmen från datahallarna har samarbetet mellan datacentret och energiföretaget ett stort miljövärde, påpekar bägge parter. Spillvärmen väntas nämligen minska koldioxidutsläppen med motsvarande 1 570 ton per år.

Text: Peter Olofsson Foto: Falkenberg Energi och Glesys

Falkenberg Energi

• Falkenberg Energi AB är ett kommunalägt bolag
• 2019 fick företaget utmärkelserna Sveriges nöjdaste företagskunder på elhandel enligt Svenskt Kvalitetsindex och Företagarna i Falkenbergs Hållbarhetspris

Fakta

Glesys datacenter

• Byggnadsår: 2020
• Tomtyta: 4 000 kvadratmeter
• Kapacitet: 3 MW
• Elförsörjning: Redundant
• Reservkraft och kylning: Reservkraftsystem drivet av miljöbränsle. Batteribackup (UPS) med N+1. Redundant kylsystem med N+1
• Glesys: Grundat 1999 i Falkenberg och är en av Nordens ledande leverantörer av serverhosting och nätverksinfrastruktur

Annons