Svanen | 7 mar

Sveriges första Svanen-märkta renovering

Ronnebyhus och Peab är först i Sverige med att klara Svanens krav för renovering. – Det här projektet är ett mycket bra exempel på återanvändning av byggprodukter och material. Vi gratulerar företagen till att de är först med att klara Svanens krav för renovering, säger Kirsikka Englund, rådgivare på Miljömärkning Sverige.

Sveriges första Svanen-märkta renovering
Nu har det första Svanenmärkta renoveringsprojektet invigts på Peder Holmsgatan. Ronnebyhus är först med att klara Svanens krav. fr v Kirsikka Englund, Miljömärkning Sverige och Martin Lindström, Ronnebyhus.

– Vi har återbrukat så mycket som möjligt och ansträngt oss för att hitta Svanenmärkt material. Det var en utmaning för många underleverantörer, men det har bidragit till att de bytt till miljömässigt bättre produkter. Genom att renovera istället för att riva och bygga nytt så blev det fler lägenheter, mindre miljöpåverkan, och inte minst lägre månadshyra för de boende, säger Martin Lindström, tf fastighetschef  på Ronnebyhus.

I köket har de typiska lutande skåpen bevarats liksom fönsterbrädorna. Fönstren har renoverats.

Fastighetsbolaget har sparat 15 miljoner genom att renovera istället för att riva och bygga nytt. Att behålla husets stomme och fasad samt att renovera fönster har gett en betydande klimatbesparing jämfört med att riva och bygga nytt.

Vi har behövt tänka utanför boxen för att nå största möjliga miljönytta till rätt peng

Renoveringen lever upp till skarpa miljökrav, säkrar en god inomhusmiljö och låg energianvändning. Svanens krav ställs ur ett livscykelperspektiv.

– Vi har i alla led, från planering till färdig produkt, fått en djupare förståelse för de bakomliggande processerna och vikten av rätt materialval. Vi har behövt tänka utanför boxen för att nå största möjliga miljönytta till rätt peng. Många är till exempel  vana vid att man alltid byter ut alla fönster när man renoverar. Här fick vi en betydligt större klimatnytta när vi renoverade fönstren och tillförde ett extra energiglas. Vi hittade också en alternativ stamlösning, som var billigare än den som först var planerad, säger Martin Niemann, projektchef på Peab, som var entreprenör i projektet.

Fakta

Svanens krav för renovering

  • Inventering innan renoveringen så att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall omhändertas korrekt
  • Låg energianvändning efter renovering
  • God innemiljö genom krav på fuktsäkerhet, luftkvalitet och radon.
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav som säkrar låga emissioner av farliga kemikalier.
  • Främjar återbruk av byggprodukter och material
  • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet .
  • En kontrollerad byggprocess

 

Källa: Svanen

Publicerad 7 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.