Svenskt Vatten fick pengar för energieffektivisering

Energimyndigheten har beviljat branschorganisationen Svenskt Vatten 25,5 miljoner kronor för att minska elanvändningen, öka biogasproduktionen och öka utnyttjandet av energi från spillvärme i Vatten- och avloppsverken.

– Energimyndigheten har stora förväntningar på resultatet av projektet. Det finns möjlighet att effektivisera och utvinna biogas, betydligt billigare än ny energitillförsel, säger Generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Projektet syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering inom den svenska VA-branschen samt branschens betydelse för att minska användningen av högvärdig (och fossil) energi. Projektet bygger på att intresserade verk blir föredömen och deras resultat kontinuerligt redovisas till alla VA-verk i Sverige. Även potentiella partners utanför branschen, som är nödvändiga för att möjliggöra energiomställningen, kommer att engageras.

Resultatförväntningarna är följande:
 

  • År 2011 ska nuvarande användning av elenergi ha minskat med 75 GWh och då beslutade åtgärder ska medföra en ytterligare minskning med ytterligare 50 GWh.
  • Produktion av biogas ska uppgå till minst 1,0 TWh/år år 2012 och på sikt minst 1,5 TWh/år för alla VA-verk genom bättre utnyttjande av internt och externt organiskt material och optimering av rötprocessen.
  • Användningen av den producerade gasen ska förbättras genom att ökad del förädlas till i första hand fordonsgas och leverans till gasnät samt i andra hand till generering av elkraft och till uppvärmning. Genomförda eller beslutade projekt år 2011 ska medföra att minst 60 % av gasen levereras externt.
  • Den idag utnyttjade energin i spillvärme uppskattas till 2,5 TWh/år för landets VA-verk. Denna bör öka med minst 0,5 TWh genom genomförda eller beslutade projekt år 2010.
  • Branschens energimedvetande ska ha ökat påtagligt efter projektets slut. Ett mått på ökat medvetande kan vara antalet godkända i den energieffektiviserings-utbildning för VA-verkens personal som ska genomföras.
  • Projektet ska genom ekonomisk stimulans och tillgång till referensprojekt bidra till att ny teknik utvecklas, som kan bidra till att Sveriges miljöteknikexport ökar.
    Källa: Energimyndigheten
Publicerad 1 september 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.