Biologiskt | 25 maj

Svenskt centrum i Luleå för hållbar vattenkraft

Luleå tekniska universitet ska tillsammans med forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk driva Svenskt centrum för hållbar vattenkraft de kommande fem åren. Det är statliga Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

Svenskt centrum i Luleå för hållbar vattenkraft
Kraftverket Forshuvud i Dalälven. Foto: Magnus Svensson, Fortum

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och sex andra universitet kommer Luleå tekniska universitet att bedriva forskning för hållbar, säker och optimerad vattenkraft. Forskningens fokus ligger på att bidra till ett hållbart energisystem och att förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden i reglerade älvar.

Staffan Lundström, Luleå tekniska universitet. Foto: LTU

– Vattenkraften kommer att få en allt viktigare roll som reglerande och lagrande energiresurs i vårt framtida fossilfria samhälle. Vi vill bedriva forskning för en effektivare, mer flexibel, säkrare och mer miljöanpassad vattenkraft, säger Staffan Lundström, professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för centrumet.

När Sverige, Europa och världen elektrifieras spelar vattenkraften en viktig roll för omställningen av energisystemet genom flexibel, pålitlig, säker och hållbar elförsörjning.

Carolina Holmberg, biträdande programansvarig för centret på Energiforsk. Foto: LTU

– Det här cent­ret kommer inte bara att bidra med kunskap för hållbar vattenkraft, utan även till en uthållig kompetensförsörjning inom området. Centret kommer att engagera ett 30-tal doktorander och postdoktorer i projekt inom och mellan våra tre arbetspaket Miljö & samhälle, Vattenbyggnad samt Vattenturbiner och generatorer, säger Carolina Holmberg, biträdande programansvarig för centret på Energiforsk.

Att vattenkraften har miljöeffekter på vattendragens biologiska mångfald är väl känt, liksom påverkan på närliggande samhällen, i synnerhet för människor som är beroende av vattendragen för sin verksamhet eller rekreation.

Därför fokuserar Svenskt centrum för hållbar vattenkraft de kommande fem åren på tvärvetenskaplig forskning och innovativa lösningar, i nära samarbete med industri och offentlig sektor med fokus på teknik, miljö och människa.

Publicerad 25 maj 2023

På nytt jobb

André Andersson har anställts som serviceingenjör på Lindinvent AB, Lund. Han kommer från NCC Sverige.
Håkan Askemar har anställts som säljande regionsutvecklare hos Bevent Rasch AB med placering i Stockholm. Han kommer från Ekovent.
Christian Persson har anställts som servicetekniker på Samsung AirCon i Stockholm.
André Stridh har utnämnts till vd för Umia i Ystad.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.