Svedala kommun ersätter naturgas med förnybar biogas från E.ON

Svedala kommun har tecknat ett avtal med E.ON om att ersätta naturgas med förnybar biogas under år 2008. Avtalet omfattar 6 GWh biogas, motsvarande de kommunala verksamheternas halva uppvärmningsbehov.

Denna biogas kommer att reducera koldioxidutsläppen med cirka 1 200 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 400 bensinbilar.

– Svedala kommuns val av förnybar biogas vittnar om ett stort klimatengagemang. Allt fler av våra kunder efterfrågar klimateffektiva alternativ, säger Magnus Sahlin, försäljningschef på E.ON Försäljning Sverige.

Avtalet mellan Svedala kommun och E.ON omfattar leveranser av 6 GWh (miljoner kWh) biogas, vilket motsvarar den årliga energianvändningen för uppvärmning av cirka 300 villor. Biogas bidrar inte till växthuseffekten. Eftersom biogas och naturgas kemiskt sett består av samma gas, metangas, kan biogasen användas direkt i det befintliga naturgasnätet.

Kommunala Svedalahem kommer också att ersätta naturgas med biogas. Under 2008 kommer bostadsbolaget att köpa cirka 0,9 GWh biogas, motsvarande 10 procent av dess gasförbrukning.

– Att gå över till biogas och andra förnybara bränslen ingår i vår långsiktiga miljöstrategi. Energieffektivisering är en annan viktig komponent i miljöarbetet, säger Gunilla Nordgren, kommunalråd i Svedala kommun.

Källa: Svedala kommun

Publicerad 1 februari 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.