Strålande satsning, Skåne

2007 hade Malmö Sveriges största solcellsanläggning. Satsningen har fortsatt och gör regionen till en av de soltekniktätaste i landet. Energi & Miljö gör fem nedslag bland Skånes solenergianläggningar och hittar bland annat växter som ska öka energiutbytet och en entusiastisk handlare i Eslöv.

I början av 00-talet startade i Malmö en kraftig utbyggnad av solvärme- och solcellstekniken, med kommunen i spetsen. Under åren har spektakulära anläggningar som Sege Park i Malmö uppförts. Det var den då största solcellsanläggningen i Sverige, och stod klar under sommaren 2007. Den omfattar 1 250 kvm solceller med en toppeffekt på 166 kW. Året innan installerades på Tekniska museet i Malmö 515 kvm solceller, med en effekt på 67 kW.

2007 startades ett organiserat samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola genom föreningen Solar City Malmö, för att verka för en ökad användning av solenergi i Malmö och regionen samt medverka till att regionen blir ledande i Norden när det gäller solenergi.
– Egentligen var nog startpunkten i Malmö bomässan Bo01, som fokuserade på låg energianvändning och förnybar energi, och där det i ett par projekt ingick solenergiteknik. 2005 till 2008 kom det första solcellsstödet som gick att söka för installationer på offentliga byggnader, vilket banade väg för ett stort antal installationer i Malmö, förklarar Anna Cornander, verksamhetsledare för den till Solar Region

Skåne omdöpta föreningen. Numera är fokus inte bara Malmö, utan hela länet. Föreningen ordnar bland annat utbildningar, studiebesök och informationsmöten, samt arbetar med rådgivning. En viktig uppgift är även att verka för fortsatt stöd och en fungerande marknad för solenergi. Årligen arrangeras också tekniktävlingarna Solracet och Skåne Solar Award, vars pris för fjärde gången delades ut på Skånes Energiting i juni. Då uppmärksammas de intressantaste solvärme- och solcellsanläggningarna som byggs året innan i Skåne.

Nettodebitering
Att det byggs en hel del solcellsanläggningar i Skåne visas inte minst av statistiken över stöd till solceller. Den ackumulerade summan pengar som enligt Energimyndigheten investerats i solcellsanläggningar i Skåne sedan det nya bidraget infördes år 2009 uppgår till 28,5 miljoner kronor. Det gör att länet hamnar på andra plats efter Jönköpings län som toppar med 36,5 miljoner kronor, och strax ovanför Stockolms län med 27,9 miljoner kronor.

Men bidrag är inte det som ska göra att solcellstekniken får en ordentlig skjuts, utan hellre regeländringar.
– Nettodebitering borde införas, vilket innebär att den el som ett hus producerar kvittas mot den el som köps till huset. Det regelverket finns i Danmark sedan många år tillbaka, säger Anna Cornander.

Kan bli överproduktion
Solcellstekniken har dock ett tekniskt hinder i eldistributionssystemet.
– Det finns en utredning inom SolEl-programmet som visar att vi med dagens svenska elförbrukningsprofil över året kan få cirka 9 procent av landets el från solen. Det svenska elsystemet skulle tekniskt sett kunna klara av att täcka max 17 procent av Sveriges elbehov med hjälp av solceller, om inte överproduktionen ska bli ett allvarligt problem. I Tyskland börjar denna problematik med solcellerna bli synlig. Men vi kan installera väldigt många solcellsanläggningar innan vi kommer att kunna märka av några sådana effekter i Sverige.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6-7/2012 sid 30-33

Fler artiklar om Skåne i nr 6/7…

Solceller ger el till komfortkyla

Vacuumsolfångare bländar inte flygtrafiken

Bengt Hansson – den sparsamme livsmedelshandlaren

Solcellsel med kylande växter

Publicerad 25 juni 2012

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.