Teknik | 9 jun 2022

Stort varsel på Azelio

Azelio har specialiserat sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Försäljningen har inte tagit fart som väntat och därför tvingas nu företaget att varsla hälften av personalstyrkan, 100 anställda.

Stort varsel på Azelio
Azelio varslar hälften av sin personal i Sverige, totalt 100 personer. Foto: Azelio

Genom Azelios teknik blir energin styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW.

– Azelio har en fantastisk produkt som kan spela en nyckelroll för att påskynda den globala omställningen till förnybara energikällor. För att förverkliga detta behöver vi fokusera, säger vd Jonas Wallmander i ett pressmeddelande. Jag är djupt tacksam till alla som har bidragit på vår resa.

Sedan han tillträdde som vd i mars i år har styrelse och ledning genomfört en grundlig strategisk översyn av bolaget och dess verksamhet. Översynen har genomförts med anledning av det rådande marknadsläget och de krav som marknaden ställer på nya innovativa produkter. Det har lett till nya reviderade försäljningsmål, stramare kostnadskontroll och mer agila organisationsprinciper. Mot den bakgrunden har Azelio idag varslat 100 anställda i Göteborg, Åmål och Uddevalla. Sammantaget ska alla åtgärder minska företagets kostnader med 150 miljoner i årstakt.

– Vi är i en marknadsintroduktionsfas just nu och den fasen har gått långsammare än väntat på grund av pandemin och världsläget. Men vi är inne i en energikris och i en grön omställning, den här produkten behövs och har en framtid, men däremot pekar det mot lägre säljvolymer än väntat i år och nästa år, säger Jonas Wallmander till TT.

Källa: Azelio

Publicerad 9 juni 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.