Luftrening | 7 nov

Stora brister i luftrenare med ozon

Elsäkerhetsverket har upptäckt stora brister i luftrenare med ozon. Av 16 testade produkter var det endast två som klarade kraven.

Stora brister i luftrenare med ozon
Luftrenare med ozon har blivit en vanlig produkt i svenska hem. Men bristerna hos produkterna är stora - av 16 testade modeller klarade endast två Elsäkerhetsverkets krav. Foto: Shutterstock

Efter pandemin har användandet av luftrenare med ozon ökat i bland svenska konsumenter. Syftet är att få bort bakterier och dålig lukt. Tidigare har dessa produkter huvudsakligen använts i professionella sammanhang som exempelvis sjukvården.

– Hela distributionskedjan behöver veta mer om den här typen av produkt och eventuella konsekvenser. Av 16 testade klarade två kraven, vilket tyder på att det finns en kunskapslucka hos tillverkarna. , menar Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Luftrenare med ozongeneratorer skapar ozon (O3) och släpper ut det i luften i rummet. Ozonet påbörjar en process som kallas oxidation, där dåliga luktämnen och bakterier bryts ned. Forskare och myndigheter uttrycker allt större oro över de potentiella farorna som ozon kan utgöra för människors hälsa och elektronik.

– Vi har sett tendenser till att ozonet kan orsaka att rostfritt stål rostar och koppar ärgar, endast efter ett par timmars användning. Det skiljer sig också stort hur mycket ozon som släpps ut, gränsvärdet idag för den här produkten ligger på 50 mikrogram per kubikmeter luft, säger Martin Gustafsson.

Just nu har Elsäkerhetsverket en dialog med de tillverkare som berörts av testet. Efter årsskiftet planerar Elsäkerhetsverket att tillsammans med andra myndigheter granska ytterligare produkter som genererar ozon.

Källa: Elsäkerhetsverket

Publicerad 7 november 2023

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.