Hybridsystem | 30 jun 2023

Solhybridsystem gav bostadsrättsförening pris

Brf Måsängen har installerat ett solhybridsystem bestående av en kombination av solel och bergvärme som gjort föreningen självförsörjande på värmeenergi. Nu har de fått HSB Göteborgs hållbarhetspris, instiftat för att uppmärksamma och uppmuntra till hållbara lösningar

Solhybridsystem gav bostadsrättsförening pris
Kurt Gren, ordförande i BRF Måsängen, tar emot pris av Johan Nyhus, förbundsordförande HSB. Foto: HSB

HSB:s bostadsrättsförening Måsängen i Partilleär idag självförsörjande på värmeenergi. Investeringen i solhybridsystemet har sänkt föreningens  fjärrvärmekostnader från cirka en miljon kronor per år till runt 300 000 kronor per år. Genom en kombination av solel och solvärme har föreningen ökat verkningsgraden med hela 20 procent på solcellerna, och värmen återförs ner i borrhålen för energilagring

– Vi ville kunna producera egen el och värme. Våra medlemmar har varit intresserade och det hela har fallit i god jord, och det kommer
hela tiden nya idéer på hur vi kan utveckla det vidare, säger Kurt Gren, ordförande brf Måsängen.

Förhoppningen är att uppmärksamheten kring projektet ska inspirera fler till att implementera liknande lösningar för att effektivisera framtida solhybridsanläggningar och optimera systemdesignen. Dessutom bidrar föreningens investering till en teknikutveckling som ger fler bostadsrättsföreningar möjlighet att utnyttja bergvärme med lönsamhet.

– För oss är det angeläget att uppmuntra bostadsrättsföreningar att testa nya idéer för att göra boendet mer hållbart. Med priset vill vi också lyfta de hållbara initiativ som redan pågår ute bland våra medlemsföreningar för att inspirera fler att ta efter, säger Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg och en av jurymedlemmarna. Brf Måsängen får en prissumma på 25 000 kronor.

Nyligen stod det klart att brf Måsängen även röstats fram som vinnare i HSB:s rikstäckande tävling Årets Nytänkare på HSB:s riksstämma. Man får priset för sitt ambitiösa arbete för att minska bostadsföreningens klimatavtryck, med motiveringen:

”Årets nytänkare har genom ett mycket aktivt och engagerande arbete lyckats förända sin HSB bostadsrättsförenings klimatavtryck på ett tydligt, genomtänkt och positivt sätt. Man har genom att utveckla användningen av solen som energikälla, investerat och effektiviserat på ett systematiskt sätt”.

Fakta

Så funkar hybridvärmesystemet

  • Brf Måsängen har installerat en kombinerad anläggning för solenergi och bergvärme.
  • Solhybridsystemet består av en kombination av bergvärme och solel. De sol-elektriska panelerna har en kopparrörslinga bakom som kyler panelen, framför allt sommartid. Kylningen ger två fördelar; solelektriskt ger det en ökad verkningsgrad på cirka 20 procent, samt att solvärmen tas tillvara.
  • Solvärmen tas om hand genom att cirkulera glykolvatten till en värmeväxlare, värmeväxlaren växlar över till bioetanol, som i sin tur pumpas ned och cirkuleras till ett tjugotal borrhål med 250 meters djup. Borrhålen laddas med värme vår, sommar och tidig höst.
  • Övrig tid återtas värmen och via värmepumpar ger det ett system där föreningen på egen hand producerar värme för uppvärmning. Ingen fjärrvärme behöver köpas för uppvärmning, utan endast för varmvatten.
  • Solelen används till drift av värmepumpar, frånluftsfläktar, tvättstuga med mera. I framtiden planerar man att försörja laddenheter i garaget för elbilsladdning.

 

Källa: HSB

Publicerad 30 juni 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.