AI | 19 dec 2022

Smart fjärrvärmestyrning kapar toppar

Från och med årsskiftet introduceras en proaktiv, smart och planerbar styrning av fjärrvärme, där kapade effekttoppar minskar både kostnader och påverkan på miljön. Detta är ett samarbete mellan SISAB, Myrspoven och Schneider Electric.

Smart fjärrvärmestyrning kapar toppar
SISAB, Schneider Electric och Myrspoven utvecklar sitt partnerskap i systemet SOLIDA. Från 2023 inkluderas en proaktiv, smart och planerbar fjärrvärme styrning, där kapade effekttoppar minskar både kostnader och påverkan på miljön. Foto: Sisab

SISAB, Schneider Electric och Myrspoven har ett långtgående samarbete sedan 2018, som omfattar drygt 125 av SISAB:s skolor och förskolor med AI optimering. Eleverna på förskolorna och skolorna har fått ett bättre inomhusklimat samtidigt som energianvändningen minskat med närmare 3 GWh.

Men SISAB såg att det fanns mer att göra. Effektanvändningen påverkar en relativt stor del av fjärrvärmekostnaderna och utifrån detta faktum initierade SISAB behovet av att AI-plattformen SOLIDA ska inkludera effektstyrning av fjärrvärme.

– Ett hållbart framtida energisystem förutsätter att kunderna är en aktiv del av systemet och detta samarbete visar möjligheterna och fördelarna med det. Genom smart styrning baserad på datadrivna beslut minskar vi vår effekt- och energianvändning samtidigt som vi reducerar vår påverkan på klimatet, säger Erica Eriksson, energisamordnare på SISAB.

De kallaste dagarna är systemen som mest belastade. För att tillgodose behovet vid topplasterna används ibland även fossila bränslen. Genom att reducera effekttopparna finns det mer utrymme i näten för att ansluta fler kunder samtidigt som det kan hindra att fossila bränslen används för uppvärmning hos energileverantören.

– Samhället och individuella aktörer har tidigare haft behov att driva en mindre klimatpåverkan och energianvändning från byggnader. I samband med den rådande energikrisen blir frågan än mer aktuell. Att investera i framtidssäkra lösningar som bidrar till effektivitet och hållbarhet ökar även motståndskraften, vilket detta samarbete är ett gott exempel på, säger Tomas Bäckstadi Service Director på Schneider Electric.

Funktionaliteten för proaktiv effektoppskapning utvecklas av Myrspoven nu och kommer driftsättas i SISAB:s byggnader i början av det nya året. SISAB förväntar sig omfattande besparingar och positiv inverkan på klimatet.

– Effektbegräsningar i realtid har länge använts inom fastighethetsautomation, men det nya med denna metod är att det ger en faktisk effektbegränsning på riktigt, där vi kan samspela mellan fastighetsbolag och energibolag och kan planera så att effekttopparna aldrig uppstår i våra system, säger Mats Carlqvist, samordnare av fastighetsautomation på SISAB.

Att sätta ett effekttak och sedan över tid optimera byggnadens effektkonsumtion ger en stor besparingspotential.

– Detta är ett jättebra exempel på hur vi tillsammans med en fastighetsägare som ser behovet kan hitta nya innovativa lösningar som minskar byggnadernas klimatpåverkan, säger Anders Kallebo, vd Myrspoven.

Publicerad 19 december 2022

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.