SLU-bygge i Uppsala för 1,4 miljarder kr

Byggstart för Akademiska hus största byggprojekt någonsin: Nytt Veterinär- och husdjurscentrum vid SLU i Uppsala för 1,4 miljarder


Första spadtaget för Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) på Campus Ultuna i Uppsala tas idag. Det markerar startskottet för ett av landets större och mer komplexa byggprojekt.

– VHC blir en kunskapsmiljö i världsklass som ytterligare stärker SLU:s tätposition inom veterinärmedicinsk och husdjursvetenskaplig forskning, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

SLU ansvarar för landets forskning och högre utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. En av SLU:s större utmaningar är att långsiktigt förvalta befintlig kunskap samtidigt som kompetens och kapacitet för att angripa nya frågeställningar ska finnas tillgängliga med kort varsel.

Att skapa en byggnad där djursjukvård, forskning och utbildning kan pågå samtidigt innebär en komplexitet som ställer stora krav på problemlösningsförmåga.

– VHC är det största byggprojekt Akademiska Hus genomfört både beträffande yta och investeringskostnad. Utan en bra dialog och ett gott samarbete med den blivande hyresgästen vore ett sådant här projekt ogenomförbart, säger Hans Antonsson, regiondirektör på Akademiska Hus.

VHC medför att större delen av de cirka 500 anställda vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) kan flytta från flera separata lokaler i Uppsala till gemensamma faciliteter. I och med flytten minskar avstånden mellan forskare, lärare och studenter väsentligt.

– VH-fakulteten studerar framförallt husdjurens liv och hälsa. De nya faciliteterna är centrala för att vi ska nå vår vision om ett hållbart nyttjande av djur, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på VH-fakulteten.

Det nya universitetsdjursjukhuset (UDS) i VHC klarar höga patientflöden och kommer att erbjuda kvalificerad vård till djurägare och patienter dygnet runt, året om. På UDS finns all sjukvård för hund, katt, övriga smådjur och häst under samma tak. I UDS ingår även en klinik för bilddiagnostik, en avdelning för klinisk kemi samt en ambulatorisk klinik.

Närheten mellan akademi och djursjukhus i VHC borgar för att senaste forskningsrön snabbt omsätts i praktiken samt att SLU:s veterinärstudenter får en högkvalitativ klinisk utbildning.  Totalt uppgår investeringen i VHC till 1,4 miljarder kronor.

Löper projektet enligt plan finns all verksamhet på plats under 2014. VHC är en av fyra större byggnationer som genomförs för SLU:s räkning under de närmsta åren. De övriga tre är Mark-Vatten-Miljöcentrum och BioCentrum, som utvecklas i nära samarbete med Akademiska Hus, samt Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur. De sammanlagda investeringarna för dessa fyra projekt uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor. För mer information, kontakta:
Källa: Akademiska Hus
 

Publicerad 26 oktober 2010

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.