Cirkulärt. | 26 mar

Skärpt producentansvar för solceller föreslås

Energimyndigheten föreslår ett skärpt producentansvar för solceller och en miljöfond för vindturbinblad. Avfall från solcellsparker och vindkraftverk behöver tas om hand på ett hållbart sätt, konstaterar myndigheten.

Skärpt producentansvar för solceller föreslås
Sverige behöver bli bättre på att ta hand om uttjänta solpaneler och vindturbinblad. Det konstaterar Energiyndigheten som ger flera förslag på åtgärder, bland annat skärpt producentansvar för solcellstillverkare och ett nationellt solcellsregister. Foto: Shutterstock

Dagens solceller bedöms ha så pass lång livslängd kvar att det finns gott om tid att hinna utveckla lämpliga lösningar för att nära 100 procent av solcellspanelerna ska kunna återvinnas på ett cirkulärt sätt, enligt Energimyndigheten.

– Redan i dag finns det aktörer som har utvecklat eller håller på att utveckla olika lösningar för ökad cirkularitet. Genom att kartlägga dessa lösningar och arbeta gemensamt inom EU främjar vi utvecklingen. Samtidigt kan vi skapa förutsättningar för nya industriella värdekedjor för avfall här i Sverige, och på så sätt komma ett steg närmare det cirkulära samhället, säger Amanda Ros, projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har tagit fram flera förslag på åtgärder för att främja utvecklingen, till exempel att regeringen bör utreda om miljösanktionsavgifter ska införas för producenter av elutrustning som inte är anmälda till Naturvårdsverket och inte är anslutna till en producentansvarsorganisation. Ett annat förslag är att införa ett nationellt register för solcellsanläggningar.

Fakta

Avfall från solceller och vindturbiner

  • 2019-2021 genererades det i genomsnitt 27 ton avfall från solcellspaneler per år. Det kan jämföras med den totala mängden avfall från elutrustning som var ungefär 145 000 ton per år under motsvarande period.
  • 2024-2029 uppskattas avfallsvolymerna från vindturbinblad bli mellan 500-2 000 ton per år.
  • Det kan jämföras med 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall som genererades under 2020.

Det förväntas också bli en stor ökning i mängden avfall av glasfiberkompositer framöver, från vindturbinblad men även från bland annat fritidsbåtar.  Idag hanteras uttjänta vindturbinblad främst genom återanvändning i exempelvis nya vindkraftverk eller genom samförbränning i cementindustrin.

Efter 2030 behöver mer lämpliga alternativ för hantering av avfallet så högt upp i avfallshierarkin som möjligt finnas på plats. Då kommer avfallsmängderna vara så pass stora att det även bör gå att motivera en eller flera storskaliga lösningar för materialåtervinning här i Sverige, enligt Energimyndigheten.

– För att klara mängden avfall behöver vi genomföra ett antal åtgärder de närmaste åren. Bland förslagen finns en öronmärkt miljöfond för cirkulär avfallshantering av vindturbinblad, fortsatta medel för att kartlägga avfallsströmmar av olika kompositmaterial och nya regler med avfallskoder som kan underlätta handel med avfall inom EU-länder, säger Amanda Ros.

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 26 mars 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.