Siemens energieffektiviserar Umeå kommun

Umeå kommuns satsning på att energieffektivisera de kommunala fastigheterna kommer att sänka energianvändningen med 20 procent. Så lyder garantin från Siemens, som har fått uppdraget att genomföra projektet. I höst påbörjas åtgärderna i fastigheterna. 

Umeå kommun har ett stort antal egna fastigheter. Det rör sig om cirka 700 000 kvadratmeter skolor, daghem, kontor, idrottsanläggningar och även bostäder. Under ett par års tid kommer Umeå kommun att genomföra en rad åtgärder för att minska energianvändningen. Projektet kommer att genomföras av Siemens, som har vunnit upphandlingen.

Energieffektiviseringen genomförs inom ett så kallat Energy Performance-avtal (EPC) mellan kommunen och Siemens. Satsningen kommer att ge både ekonomiska och miljömässiga vinster. Enligt Siemens beräkningar kommer energianvändningen att sänkas med 16 629 Mwh per år. Det motsvarar cirka 6 500 ton koldioxid per år. De uppnådda energibesparingarna används för att betala de åtgärder som genomförs. Hela investeringen på 137 miljoner kronor ska vara fullt återbetald inom 11 år.

– En avgörande faktor för kommunens beslut att genomföra projektet är, förutom att projektet ligger väl i linje med våra målsättningar för en hållbar utveckling, att driftbesparingarna är större än investeringskostnaderna från i princip första dagen, säger Kjell-Arne Ågren, fastighetschef vid Umeå kommun.

Siemens har levererat den här typen av energieffektiviseringstjänster sedan 1997. Vår erfarenhet är att samverkansprojekt skapar engagemang och medvetenhet hos beställarens personal, vilket leder till väldigt goda resultat. Ofta lyckas vi leverera över den garanterade besparingsnivån”, säger André Ruuth, regionchef vid Siemens AB Industry Sector, Building Technologies, Building Automation.

Ett så kallat EPC-avtal är indelat i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning. Under vintern och våren 2009 genomförde Siemens en energiinventering av fastigheterna med avseende på deras besparingspotential. I oktober 2009 börjar genomförandefasen med bland annat en teknisk uppgradering av el, värme, sanitet och ventilation. Alla åtgärder ska vara genomförda i april 2012. Sedan följer uppföljningsfasen där Siemens och kommunens driftspersonal tillsammans övervakar och optimerar energianvändningen för ytterligare energibesparingar. Projektet sker i samverkan mellan beställare (Umeå kommun) och utförare (Siemens) och bygger bland annat på ett partnerskapförhållande med samma målbild och gemensam planering, avvägd riskfördelning, kompetensöverföring

Källa: Siemens

Publicerad 4 september 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.