Återbruk | 5 dec 2023

Samordnat återbruksuppdrag till Norconsult

Norconsult har fått i uppdrag att samordna återbruk när Lundenskolan i Göteborg byggs om och till. I uppdraget ingår bland annat att bevaka att återbruk verkligen inarbetas i ritningar och tekniska beskrivningar.

Samordnat återbruksuppdrag till Norconsult
Norconsult tar ett samlat grepp kring återbruksfrågorna när Lundenskolan i Göteborg byggs om. Det är första gången som Norconsult får ett återbrukssamordningsuppdrag. Foto: Norconsult

Lundenskolan, som består av flera byggnader varav tre under bevarandekrav, ska anpassas till en grundskola för 990 elever samt en särskola uppdelad i låg-, mellan- och högstadiet. En av de befintliga byggnaderna kommer rivas och ersättas med en ny byggnad för bland annat storkök, bibliotek och undervisningslokaler. Norconsult har ett generalkonsultuppdrag i projekt med 19 discipliner involverade.

En av dessa discipliner är återbrukssamordning. Det är en relativt ny roll som bland annat innebär beräkning av CO2-besparing, löpande stöttning i återbruksarbetet och upprättande av en återbruksplan.

– Det är första gången vi har fått den här typen av uppdrag, i takt med att våra beställare får högre ambitioner vad gäller återbruk så har behovet av samordning ökat, säger Joel Gustafsson, arkitekt på Norconsult Sverige och ansvarig för återbruksfrågan på Lundenskolan.

Det är den bästa formen av återbruk eftersom man slipper transport

– Min roll är att ha hand om samordning och inventering och se över vilka material vi kan använda för det här eller andra projekt hos samma beställare. Sen är det upp till varje disciplin att ta ställning: funkar måtten, passar utseendet? Det gör att samtliga discipliner själva har fått jobba med återbruksfrågan vilket har inneburit ett stort kunskapslyft, fortsätter han.

I återbrukssamordnarens uppdrag ingår också att bevaka att återbruksfrågorna verkligen inarbetas i ritningar och tekniska beskrivningar. Beställaren har pekat ut återbruk som en av de främsta strategierna för nå sina högt ställda klimatmål. Här finns ett gyllene tillfälle eftersom projektet inte bara gäller nybyggnad utan även ombyggnad där vissa delar rivs, vilket gör att det finns en materialresurs på plats.

– Det är den bästa formen av återbruk eftersom man slipper transport. Vi tittar till exempel på vägg- och taktegel, storköksutrustning som kommer kunna flyttas till ett temporärt kök och ett befintligt VVS-aggregat som kan återbrukas, säger Joel Gustafsson.

Systemhandlingen beräknas vara klar i mars 2024.

Källa: Norconsult

Publicerad 5 december 2023

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.