Sakkunnigregler dröjer

Boverkets arbete med att ta fram certifieringsregler för sakkunniga inom betong, trä, geoteknik, stål, buller, brand och fukt drar ut på tiden.

Under arbetet med reglerna om certifierad sakkunnig har myndigheten upptäckt problem, som gör att den nu vill utreda frågan vidare. Ett problem är att definiera gränsen för hur specialiserad en certifierad sakkunnig måste vara inom ett visst område. Ju högre kraven blir på specialisering, desto färre sakkunniga kommer att finnas inom varje område. Om det blir för få är inte certifieringsföretagen intresserade.

Därför kommer Boverket under hösten att gå ut med en enkät till svenska byggnadsinspektörer, för att fråga hur de ser på den nya certifieringen.
– Vi tycker det är bättre att utreda ordentligt innan vi låter nya regler träda i kraft. Det finns ju många olika möjligheter att kontrollera byggarbeten. Till exempel genom dimensioneringskontroll, säger Björn Mattsson, projektledare hos Boverket.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/12 sid 16

Publicerad 21 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.