ENERGIKARTLÄGGNING | 11 dec 2014

Saboföretag slipper krav på energikartläggning

 

Alla medlemsföretag i Sabo kommer inte att omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag som trädde i kraft i somras. Det är kontentan av att Energimyndigheten tagit fram föreskrifter till lagen.

När lagen blev känd såg det ut som om alla Sabos medlemsföretag skulle beröras, eftersom de ingår i kommunala organisationer. Detta skulle definiera dem som stora företag – att det sysselsätter minst 250 personer, att det har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. Lagen innebär att varje fastighetsägare som berörs måste genomföra en energikartläggning, vid sidan av energideklarationerna. Men efter en remissrunda verkar det bli färre krav på bolagen. Dessutom finns nu uttalade samordningsmöjligheter för företag som redan omfattas av lagen om energideklarationer.

Mark Kretz, Energi & Miljö december 2014

Fakta

FAKTA: Lagen om energikartläggning

Skillnaden mellan en energideklaration och en kartläggning enligt Lag om energikartläggning i stora företag är bland annat att den senare ska inkludera transporter. Vidare ska hyresgäster, som inryms i definitionen stort företag, ansvara för en energikartläggning av verksamhetsenergin.

Enligt Energimyndigheten ska den nya lagen genomföras i tre steg, varav steg ett innebär att företag senast 5 december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas. I ett andra steg ska företagen rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag har tagits fram. När det är gjort ska företagen i ett tredje steg rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten. De rapporter som produceras ska dock inte – som är fallet med energideklarationer – att begäras in av myndigheten, utan ska sparas av företaget i sju år.

Energimyndigheten ska ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna.

Några certifierade energikartläggare finns i dagsläget inte. Diskussioner har inletts med Swedac om detta.

Publicerad 11 december 2014

På nytt jobb

Klas Tauberman har anställts som elkonsult. Han kommer från ELK Göteborg.
Alexander Bäck har anställts som vvs-konsult hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Han kommer från Newton.
Marie Fossum Strannegård har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.
Gunnar Linder har utsetts till ny chef för WSP Systems, installationskonsultdelen.
Per Johansson har utsetts till vd för Climat80 Entreprenad AB, Malmö. Han kommer från Nordomatic.
Kent Edvardsson har anställts som säljansvarig i Stockholmsdistriktet hos Watt Heating AB med ansvar för Stockholm, Sundsvall, Örebro, Linköping. Han kommer från Bravida.
Andreas Behm Fredin har utsetts till chef för division Konstruktion & installation hos Tyréns AB, Stockholm.
Jakob Jamot har utsetts till teknisk chef hos Free Energygruppen, med placering i Göteborg. Han kommer från Azelio
Tobias Eriksson har utnämnts till ansvarig för affffärsområde Öst hos Instalco. Han efterträder Peter Westman som övergår till en konsultroll inom Instalco.
Magnus Petersson har utsetts till försäljnings- och marknadschef hos Beulco Armaturs AB, Helsingborg. Han kommer från annan bransch. Peter Lönnbrink har anställts som konstruktör
Simon Nilsson har anställts som ingenjör för arbete med energieffektivisering på Leosol Energi AB. Han kommer från Boliden Mineral.
Elin Öman har anställts som projektledare hos Eon Energilösningar AB, Stockholm. Hon kommer från studier.
Johan Nyhlén har anställts som försäljningsingenjör hos Nicotra Gebhardt AB, region Väst. Han kommer från ebmpapst.
Lennart Lifvenhjelm har anställts som teknikansvarig på Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Vasakronan.
Patrik Vinsa har utnämnts till vice vd med operativt ansvar för hela serviceverksamheten på samtliga nio orter där Indoor är verksamt med lokalkontor.
Patrik Armborsth har utsetts till avdelningschef hos Indoor Energy Services Sweden AB i Stockholm. Han kommer från Exhausto.
Niclas Mantinieks har utsetts till vd för Sandbäckens Brandskydd AB, Stockholm. Han kommer från Presto.
Per-Eric Hjelmer har anställts på Aquademica AB:s inomhusmiljögrupp i Stockholm. Han kommer från Tyréns.
Erik Svensson har utsetts till platsansvarig hos VVS Tjänst Sverige AB i Kalmar. Han kommer WSP.
Niclas Lööf har tillträtt som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Carrier.
Mushtak Alshamary har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Göteborg. Han kommer från Caverion.
Per Sandsjö har anställts som nyckelkundsansvarig med placering i Lidköping. Han kommer från Roth Sverige.
Richard Schöniger har tillträtt som nyckelkundsansvarig på Panasonic Heating and Cooling med placering i Jönköping. Han kommer från Dahl Sverige.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Energi & Miljö Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att Energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.