Så mår hästen bäst i ridhuset

Installationer i ridsportanläggningar kan inte utformas hur som helst. Även hästar ställer krav på inneklimatet.

ridhus-bromma-foto-mark-kretz-1_webb.jpg

Takluckor, av samma typ som i växthus, ventilerar ut frånluften ur manegen. Foto: Mark Kretz

Ridsportanläggningar kanske inte automatiskt förknippas med installationsteknik, men för hästarnas väl och ve, såväl som för de människor som vistas i stallarna, ställs krav på inneklimatet. Mats Thelin hos vvs-konsulten Seveko har arbetat med vvs-lösningarna i flera om- och tillbyggnader av ridanläggningar i Stockholm och i stadens kranskommuner.

Mekanisk ventilation
Enligt Mats Thelin är mekanisk ventilation det bästa sättet att få ett kontrollerat och fördelat luftflöde i stall och liknande utrymmen oberoende om portar, dörrar eller fönster öppnas där man har hästar.
mats-thelin-seveko-foto-mark-kretz-_webb.jpg

Mats Thelin, konsult på Seveko, har jobbat med vvs-lösningarna vid flera till- och ombyggnader av ridanläggningar i Stockholmsområdet. Foto: Mark Kretz

– Ofta blir det dock någon form av självdrag, man har ibland takhuvar som antingen styrs med motorer som i sin tur styrs av tryckförhållanden, innetemperatur och koldioxidhalt eller helt enkelt öppnas för hand. Det som gäller när man har helt omekaniserad lufttillförsel är att man aldrig ska stänga takfönstren helt, det kan gå snabbt att bygga upp ohälsosamma nivåer av ammoniak och svavelväte i ett stall.
För dimensionering av luftflöden, relativ fuktighet och temperatur för hästar gäller att den ska uppfylla jordbruksverkets föreskrifter liksom dimensioneras enligt Svensk Standard. I standarden anges också högsta mängd koldioxid samt svavelväte. Ventilationssystemet ska dimensioneras för att alla hästar är inne. Luftvolymernas storlek hänger ihop med hästarnas storlek – stora hästar kräver mer luft, medan ponnyer kräver mindre luftomsättning. Dimensionerande luftomsättning för en stor häst är mellan 30 och 70 kubikmeter i timmen.

Värme i duschen
I spolspiltorna, där hästarna duschas, råder en något högre grad av vvs-teknik.
– Spolspiltorna måste förses med fläktar för att ventilera bort den fuktiga luften snabbt, dimensionerande krav är 0,6 kubikmeter per sekund. Fläkten måste kunna startas vid behov och ha timerfunktion. I spolspiltan ska också finnas elvärmefläkt som kan blåsa in varm luft vid behov.
När det gäller vattenhanteringen, alltså vattnet i första hand till hästarnas vattenhoar, måste utrustningen med hänsyn till frysrisken monteras frostfritt. Avseende materialvalet är det inte bara att ta det som man vanligen använder – här måste hänsyn tas till att hästarna kan lockas att tugga eller slicka på installationerna, därför är kopparrör uteslutna och galvaniserade rör bör undvikas. Istället bör rör av typ PE användas.

Tugga sönder
Speciellt för stallar är att vvs-utrustningen inte får placeras så att hästarna kan komma åt och skada sig på utrustningen, och inte heller att de ska kunna tugga sönder den.
– Om boxarna är placerade mitt emot varandra, med en mittgång mellan, är det också viktigt att tilluftsdonen till boxarna placeras osymmetriskt, så att hästarna har möjlighet att välja uppehållsplats med hänsyn till drag och temperatur.
För det fall det behövs värme i stallen menar Mats Thelin att det går utmärkt med golvvärme i mittgångarna, men aldrig i boxarna, och temperaturen får inte överstiga 15 grader, vilket naturligtvis gör systemet lämpligt för värmepumpdrift.
Så har man också tänkt sig vvs-lösningen i den hittills största nybyggnaden av stall som ska börja byggas i Sätra i södra Stockholm. Anläggningen ska stå klar nästa år. Sätraanläggningen är en del av stadens satsning på ridhus som också omfattar till- och ombyggnader. Sammanlagt satsas under åren 2009-11 130 miljoner kronor på ridsport i Stockholms stad.

Mark Kretz E&M 2/1020


Fyra klimatzoner i ridsportanläggningar

Stallutrymmen delas upp i följande klimatzoner:

  • väderskyddat utrymme
  • frostfritt utrymme
  • frostfritt stall
  • rumstempererat humanutrymme

Varje zon har sina speciella förutsättningar för luftomsättning, temperaturhållning och liknande.
För djurutrymmen gäller jordbruksverkets föreskrifter L100/L101 och Svensk standard SS 95 10 50 och SS 95 10 51.

Det väderskyddade utrymmet utgörs av ett klimatskal utan uppvärmning, som kan omfatta manege och hinderförråd.

Det frostfria utrymmet utgörs av klimatskal där inomhustemperaturen inte understiger noll grader och kan användas för lagring av exempelvis kraftfoder och liknande.I det frostfria stallet ska som namnet antyder hästarna bo. Temperaturen där får dock inte överstiga utomhustemperaturen med mer än fyra grader vid sommardriftfall, enligt Mats Thelin, konsult på Seveko. Den lägsta temperaturen i detta utrymme ska vara fem grader C.
Rumstempererat humanutrymme  är utrymmen som endast människor – inte hästar – vistas i, exempelvis biutrymmen, kontor och liknande. Dessa ska alltid hålla 20 grader C.

Mark Kretz E&M 2/1020

 

Publicerad 19 februari 2010

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.