RIBA utvecklar AFA-fastigheter

RIBA har fått förtroendet att genomföra fastighetsutvecklingsprojekt i ett antal av AFA:s byggnader.  

Efter utförda energideklarationer anser AFA det nu angeläget att ta nästa steg. Energi och därmed också miljöpåverkan står i fokus.  Målet är att genomföra ett åtgärdspaket som väsentligt bidrar till minskade drift- och underhållskostnader samtidigt som de fastighetstekniska systemen moderniseras och inomhusklimatet bibehålls eller förbättras. RIBA har utvecklat ett affärsupplägg där projektet genomförs i tre etapper. I utvecklingsentreprenaden för fastigheten tas hela driftbudgeten i beaktande. Övergripande ambition är att minska energikostnad och miljöpåverkan men också att reducera felavhjälpande underhåll. Då maximeras också utrymmet för åtgärder som kan göras inom budget för planerat underhåll. Pengar som sparas in på energi används att finansiera investeringar för att uppnå målen för energiförbrukningen. I linje med RIBA:s affärsidé drivs projektet integrerat med projektering, entreprenad och förvaltning. Först utförs en analysfas. Därefter genomförande och slutligen en aktiv medverkan i förvaltningen under fem år för att tillsammans med driftpersonalen säkra resultatet vid planerad energinivå.

AFA:s mål är också att flera av byggnaderna kommer uppnå status som ”Green Building” i samband med projektets genomförande.  Källa: RIBA

Publicerad 11 juni 2009

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.