Regin hjälper Varberg att spara energi

Varbergs kommun lägger nu grunden för en energieffektiv framtid. En storsatsning på ett lite annorlunda energisparprojekt, Regin W3, skall ge en bättre innemiljö i kommunens fastigheter, sänka energikostnader och resultera i långsiktiga besparingar.

Med hjälp av företaget AB Regin och dess partner Systeminstallation i Varberg AB skall kommunens driftavdelning tillägna sig ett gemensamt arbetssätt för att kontinuerligt följa upp och effektivisera energianvändningen i över 200 kommunala fastigheter.

Satsningen förväntas ge vinster i form av minskade utsläpp, ett jämnare klimat i fastigheterna och förbättrad ekonomi. Projektet drivs enligt ett koncept som har tagits fram av AB Regin. Det går ut på att systematisera organisationers arbetssätt vid fastighetsdrift. Projektet skiljer sig från sedvanliga energisparprojekt i det att serviceförvaltningens egen personal engageras och genomför projektet.

– Det är enkelt att låta experter kartlägga brister, genomföra åtgärdspaket och uppnå besparingar – men då glömmer man bort att en hållbar energibesparing i fastigheter även måste involvera personalen som ju ska ta över driften. Vi har genom åren arbetat med olika energiförbättrande åtgärder i kommunens fastigheter, men det har alltid saknats ett gemensamt arbetssätt, säger Stellan Sandell, Varberg kommuns informationsansvarige för projektet W3.

– När vi anlitade Systeminstallation och Regin för ett energisparprojekt var det därför oerhört viktigt för oss att också hitta en arbetsmetod som ger ett långvarigt och hållbart resultat. Det är ju vi som ska ha kunskapen och som sitter kvar med uppgifterna när konsulterna har gått hem. Arbetet har redan börjat Sedan projektets start i augusti 2009 har AB Regins energiexperter och installatörerna från Systeminstallation arbetat tillsammans med kommunens driftpersonal för att kartlägga fastighetsbeståndet. Till en början koncentrerar arbetsgrupperna sig på skolbyggnader och dokumenterar funktioner och inställningar i värme- och ventilationssystem. Fokus ligger på inställningarna och i en gemensam workshop har man kommit fram till olika typer av justeringar som nu genomförs för att åstadkomma garanterade besparingar.  

Redan nu går det att se stor potential för besparingar. Framtagen information, genomförda åtgärder och förändringar har lagrats i Arrigo, kommunens nya underhålls- och uppföljningssystem levererat av AB Regin. Med denna webbportal kan grupperna varje månad följa upp arbetsinsatserna för att sedan utvärdera resultaten. Under det närmaste året kommer man att gå igenom samtliga kommunala fastigheter på samma sätt.  Grunden för kommunens långsiktiga planering och budgetering läggs under 2010, då projektgrupperna kommer att fokusera på den tekniska utrustningen och energikällorna till byggnaderna. Det är då grupperna går på djupet och kartlägger gammal utrustning som måste bytas ut, ventiler som läcker och andra energitjuvar. Under 2011 hoppas kommunen att kunna ta fram mer konkreta och mätbara mål samtidigt som driftpersonalen ska har lärt sig metoderna för att fortsätta med det systematiska utvärderings- och energieffektiviseringsarbetet på egen hand. Redan inom någon månad kommer kommunen att kunna utvärdera de första besparingsåtgärderna.

– Vår förhoppning är att hyresgäster och de som vistas i fastigheterna ska känna av de positiva effekterna i form av en förbättrad inomhusmiljö, jämnare temperatur och minskade utsläpp. Då verksamheterna betalar sina egna kostnader hoppas vi att energibesparingar på sikt kommer att leda till lägre hyreskostnader. Verksamheterna kommer då istället att kunna lägga resurser på exempelvis personal eller utbildning, säger Stellan Sandell.  

Källa: Regin

Publicerad 26 oktober 2009

På nytt jobb

André Andersson har anställts som serviceingenjör på Lindinvent AB, Lund. Han kommer från NCC Sverige.
Håkan Askemar har anställts som säljande regionsutvecklare hos Bevent Rasch AB med placering i Stockholm. Han kommer från Ekovent.
Christian Persson har anställts som servicetekniker på Samsung AirCon i Stockholm.
André Stridh har utnämnts till vd för Umia i Ystad.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.