Regeringen inför kreditgarantier för lån till bostadsbyggande

Regeringen har beslutat att införa kreditgarantier under byggtiden, för att underlätta för bostadsbyggande.

 

Detta sker genom en ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. Förordningsändringen och därmed statliga kreditgarantier under byggtiden träder i kraft den 1 juli 2009.

Statens bostadskreditnämnd, BKN, lämnar idag statliga kreditgarantier för bostadslån för färdigställda bostäder.

BKN har på regeringens uppdrag analyserat behovet av kreditgarantier under byggtiden. BKN konstaterar i sin rapport ”Kreditgarantier under byggtiden” att det finns behov för sådana kreditgarantier. BKN konstaterar även att finansieringen av bostadsprojekt har försvårats under rådande konjunkturläge. En del av lösningen på detta problem är att tillåta kreditgarantier också under byggtiden. BKN:s rapport skickades ut på remiss. Enligt remissutfallet på den rapport från BKN som ligger till grund för förordningsändringen är intresset från byggbranschen starkt.

Den statliga kreditgarantin kan lämnas upp till 90 procent av marknadsvärdet för en färdigställd fastighet. BKN kan ställa ut garantier inom sitt nuvarande bemyndigande om totalt 10 miljarder kronor.

I samband med att ändringen i förordningen görs omfattas alla upplåtelseformer, även ägarlägenheter.

Källa: Regeringen

Publicerad 28 maj 2009

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.