Paketlösningar ska sänka husens energianvändningen

Paketlösningar ska sänka energianvändningen Små, lokala avloppsvärmeväxlare skulle kunna sänka energianvändningen rejält i flerbostadshus. Det visar de första resultaten från ett Bebo-projekt.

– Det här kan bli ett tekniklyft för hela vvs-branschen, säger Roland Jonsson, energichef hos HSB Riksförbund och ansvarig för projektet Ett hus, fem möjligheter. Projektet har simulerat ett typhus som är 4 000 kvadratmeter stort och byggt 1970 i Landskrona, men teoretiskt förflyttat till Mälardalen. Simuleringarna har visat hur husets energianvändning kan halveras med hjälp av fem olika åtgärdspaket, se faktaruta. Ett av de mest överraskande resultaten visade sig i åtgärdspaket 3, kallat ”det gröna alternativet” där förnybar energi (ej fjärrvärme) används samt andra ”gröna lösningar”.

– Vi kallar lösningen för HSB Fixx. Den minskar husets energianvändning för varmvatten och VVC från 48 kWh per kvadratmeter och år till åtta kWh/kvm, säger Roland Jonsson.

VVC-systemet borta
En viktig del i lösningen, som redan används på andra håll i Europa, är små, lokala avloppsvärmeväxlare i badrummen. Det handlar om beprövad teknik i nya kombinationer. Bland annat har VVC-systemet skrotats i huset. – Det ger lika mycket som om man sätter in FTX-ventilation, men till en lägre investering, säger Roland Jonsson. Mer om tekniken vill han inte avslöja än, men en mer utförlig beskrivning kommer att publiceras i Energi & Miljö nr 3. Resultaten från simuleringar av de fyra övriga åtgärdspaketen har också börjat ta form. Utöver de tekniska lösningarna kommer kostnaderna för paketen vid olika driftsituationer att presenteras under mässan Nordbygg. – Annat som vi sett, främst i åtgärdspaket 5, är att de nya energideklarationerna inte ger hus med bergvärmepump någon bra energiklassning, eftersom huset då räknas som elvärmt och klassas på en hårdare skala, berättar Roland Jonsson.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 10

  • FAKTA
    Fem olika paketlösningar Projektet Ett hus, fem möjligheter delfinansieras med 450 000 kronor av Bebo och ska presentera fem alternativa paketlösningar för att minska energianvändningen i ett flerbostadshus. Huset är ett trevåningshus byggt 1970 i Landskrona, men i simuleringarna förflyttat till Mälardalens klimatzon. De fem alternativen är: 1. Ersätta det befintliga huset med ett nybyggt 2. Renovera med fokus på klimatskalet 3. ”Det gröna alternativet” med förnybar energiproduktion och andra gröna lösningar 4. Renovera med installationsfokus 5. ”Den enkla genvägen” med bergvärmepump.

 

Publicerad 24 februari 2014

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.