Ökat antal fel på värmepumpar

Under 2010 ökade antalet anmälningar av trasiga värmepumpar till de svenska försäkringsbolagen med 25 procent.

Det visar siffror från Folksam som har fört statistik över värmepumpsskador sedan 1999 och presenterar nu siffrorna för 2010. Folksams granskning visar att tillverkarna ännu inte löst problemet med den låga kvaliteten på värmepumpar och att skadebilden för 2010 fortfarande är anmärkningsvärt dålig.
De totala kostnaderna för skador på värmepumpar anmälda till försäkringsbolagen mellan 1999-2010 är nu uppe i 850 miljoner kronor. Totalt har drygt 80 000 värmepumpar skadeanmälts under denna period. Enbart under 2010 uppgick skadekostnaden till drygt 200 miljoner kronor.

En förklaring till de många skadorna är att tillverkarna prioriterar billiga komponenter framför kvalitet.

–        Det är en orimligt hög andel skador för så pass dyra, och många gånger nya produkter, som beror på att tillverkarna gör avkall på kvaliteten. Av statistiken kan man utläsa att flera produkter har seriefel. Jakten på billiga komponenter är en viktig anledning till att kvaliteten är så pass dålig. Det är dags för branschen att ta sitt ansvar och prioritera kvalitet framför undermåliga komponenter, säger Karin Stenmar, miljöchef Folksam.

Tittar man på specifikt luft/vattenvärmepumpar så är siffrorna än mer alarmerande då skadorna ökade med 40 procent under 2010.

Förutom de stora kostnadsökningarna för dessa skador drabbas även konsumenter av kraftigt förhöjda energikostnader när värmepumparna står stilla. Det kan därför vara viktigt att komma ihåg att under de tre år då konsumenten har reklamationsrätt och kunden har en trasig anläggning, finns möjlighet att begära ersättning för den uteblivna besparingen av säljaren av produkten.

Vad skadeökningen under 2010 beror på är inte fastställt. Svaret ligger inte i någon kraftigt ökad försäljning av värmepumpar. Försäljningsökningen under den aktuella perioden är inte i paritet med skadeökningen. De pumpar som tillkommer till skaderesultatet för 2010 är enheter som är köptes 2007 och början på 2008. För dessa värmepumpar har garantin gått ut vilket innebär att de anmäls till försäkringsbolaget när de går sönder. Mellan 2006 och 2007 sjönk försäljningen med 19 procent om man bortser från  luftvärmepumparna enligt statistik från SVEP,  vilket alltså ska jämföras med en skadeökning på 25 procent.

–        Frågan till branschen är fortfarande om det är rimligt att en så stor andel av skadeanmälningarna rör nyare värmepumpar. Det är särskilt relevant när det gäller bergvärme, som är en stor investering för villaägare, med en kostnad på 130 000-175 000 kronor för köp och installation, säger Karin Stenmar, miljöchef Folksam.

Källa: Folksam

Publicerad 2 januari 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.