Nya AMA Hus 08 på remiss

Svensk Byggtjänst har nu skickat ut remissförslaget till nya AMA Hus 08 med tillhörande råd och anvisningar. Synpunkter och förslag ska vara insända senast den 15 juni. 

I den svenska byggbranschen är det sedan många år tillbaka vedertaget att hänvisa till texterna i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) som föreskrifter i tekniska beskrivningar. Detta förtydligar och förenklar kommunikationen mellan aktörerna inte minst i projekterings- och upphandlingsskedena. AMA finns både som webbtjänst och i bokform.Tidigare har det gått tio till femton år mellan uppdateringarna av de fem olika AMA-delarna (Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El).

– År 2006 beslutade vi att alla dessa delar ska förnyas vart tredje år i ett rullande schema. Vi inledde samma år revideringen av Anläggnings AMA 98 till AMA Anläggning 07, som blev klar i början av 2008, berättar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst som förvaltar och utvecklar AMA.

Under 2007 påbörjades arbetet med att förnya Hus AMA 98 och RA (Råd och Anvisningar) 98 Hus.Och nu är remissförslaget till nya AMA Hus 08 med tillhörande råd och anvisningar klart.Utredningsarbetet har genomförts av sakkunniga inom respektive teknikområde som AMA Hus behandlar, totalt 23 personer.

– Det är över lag mycket nyheter i AMA Hus 08 och RA Hus 08. Alla delar har mer eller mindre omarbetats. Många nyheter beror på materialutvecklingen inom husbyggnad, berättar Bo Samuelsson, projektansvarig för AMA Hus 08 och RA Hus 08. Bland nyheterna i AMA Hus 08 finns bland annat följande:

*Nya texter inom tätskikt och skivor eftersom nya material har utvecklats.

*Flera nyheter gällande beklädnad inomhus. Inte minst gällande nya material och ny teknik vad gäller trägolv.

*Ett helt nytt avsnitt gällande mätning på grund av teknikutvecklingen inom området.

*Alla texter gällande köksinredningar och vitvaror har flyttats till AMA Hus 08 från VVS AMA och El AMA.

*Avsnittet om fästdon har utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon och mer om korrosivitet.        

Förslaget till nytt innehåll i AMA Hus 08 och RA Hus 08 har nu gått ut på remiss till en bred bas av mottagare inom hela branschen.

-Det är mycket viktigt att vi får in svar  från alla inom branschen som har förslag till förbättringar och förändringar. De som av någon anledning inte fått information om remissmaterialet kan gå in på vår hemsida, www.byggtjanst.se. Där kan man ta del av hela materialet, säger Bo Samuelsson.

– Remissvar ska lämnas på den blankett (en Excel-fil) som vi tillhandahåller på vår webbplats. På så vis underlättas vår bearbetning av svaren. Blanketterna ska skickas till remissAMAhus@byggtjanst.se senast den 15 juni.  

Källa: Svensk Byggtjänst

Publicerad 23 maj 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.