RÖR | 13 apr 2015

Ny täthetskontroll missade läckor

Sedan ett år tillbaka finns en ny, förenklad metod för att provtrycka rörsystem med lågtrycksluft. Men erfarenheter visar att metoden är osäker.

Den nya förenklade täthetskontrollen med lågtrycksluft togs fram av branschorganisationerna Säker Vatten och VVS Företagen för ungefär ett år sedan. Tanken är att metoden ska kunna användas för nya rörsystem där det av olika skäl är opraktiskt att provtrycka med vatten. Till exempel system där det finns risk för frysning eller bakterietillväxt.

Det är jättebra att metoden finns, men det kräver fortfarande en hel del arbete eftersom det till exempel inte får finnas skarvar i systemet som provas

I förenklingen ingår att täthetskontrollen ska göras vid låga tryck – under tre bar. Det innebär bland annat att ingen ackreditering behövs för att utföra kontrollen. För att få genomföra den förenklade täthetskontrollen måste dock sex förutsättningar vara uppfyllda, se faktaruta.

Ackreditering av provtryckare kostar tid och pengar, så ett förenklat alternativ är välkommet. Men hittills har inte så många prövat metoden, och en del frågetecken kvarstår.

– Det är jättebra att metoden finns, men det kräver fortfarande en hel del arbete eftersom det till exempel inte får finnas skarvar i systemet som provas, säger P-O Engman hos Bravida i Stockholm som ännu inte använt metoden.

Christer Johansson, projektledare hos Imtech VS-teknik, rekommenderar inte den förenklade rörtäthetskontrollen. När han arbetade som produktionschef för installationsarbete i nya Karolinska, NKS, i Solna användes metoden för att testa mindre vatten- och värmesystem.

– När vi utförde täthetskontrollen verkade allt fungera bra, men sedan sprutade vattnet när systemet fylldes på, säger Christer Johansson.

Förklaringen menar han är att trycket var för lågt. Det ledde till att läckagen, främst i gängskarvar och pressdelar, inte upptäcktes.

– Jag kan tänka mig att det fungerar okej för ett nytt och skarvfritt golvvärmesystem, men jag rekommenderar det inte för mer komplexa system. Det är bättre att provtrycka med vatten, högre tryck eller vakuum, säger Christer Johansson.

VVS Företagen och Säker Vatten har ännu så länge inte gjort någon uppföljning av hur metoden fungerar, men är intresserade av återkoppling.

– Man måste komma ihåg att metoden främst ska användas om det finns risk för frysning eller legionellatillväxt. Det är ett förhandstest och kan inte ersätta vanlig tryck- och täthetsprovning som också måste göras innan systemet tas i drift, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten.

Metoden är till för rörsystem med press- eller klämkopplingar, så system med gängskarvar ska inte testas med den förenklade täthetskontrollen. Inte heller opressade presskopplingar, tillägger han. I övrigt är det viktigt att följa de anvisningar som Säker Vatten ger i broschyren på sin hemsida. Bland annat måste provningsanordningen ha en säkerhetsventil med öppningstryck 1,3 bar (ö).

– Det är viktigt att anordningen är rätt inställd, annars finns risk att man använder den på fel sätt, säger Thomas Helmerson.

Christer Johansson tycker ändå att ett problem med den förenklade metoden är att den kan vara olämplig att använda just när den är tänkt att använda.

– Om det är vinter och kallt fungerar det kanske inte med någon annan metod. Man provtrycker och bygger sedan igen. När den nya provtryckningen med vatten görs senare läcker det i väggen. Metoden kan nog fungera i vissa lägen, men inte så ofta, säger han.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4/2015 sidan 30-31

Fakta

FAKTA: Förenklad täthetskontroll

Den förenklade täthetskontrollen med lågtrycksluft (under tre bar) är främst tänkt för nya rörsystem där det av olika skäl är opraktiskt att provtrycka med vatten. Exempelvis system där det finns risk för frysning eller bakterietillväxt som legionella.

Metoden lämpar sig för mindre, avgränsade system för tappvatten, golvvärme eller andra värmesystem med ingjutna eller inbyggda plast- eller metallrör.

En anledning till att metoden tagits fram är att det förekommit allvarliga olyckor vid provning av rör med högtrycksluft. Därför krävs certifiering av personal som utför täthetskontroll med tryck över tre bar (eller om kontrolltrycket multiplicerat med anordningens volym blir mer än 30). Ackreditering av provtryckare kostar även tid och pengar.

Det krävs ingen certifiering för att få utföra lågtrycksprovningen, men sex förutsättningar måste vara uppfyllda:

  1. Rörsystemen får ej ha bearbetats med exempelvis lödning eller svetsning.
  2. Rör och rördelar som används ska ha certifikat som visar att de har tryckhållfasthetsprovats.
  3. Riskbedömning ska utföras och dokumenteras innan täthetskontrollen görs.
  4. Rörsystemet får inte innehålla ingjutna eller inbyggda fogar.
  5. Rören får inte ha varit utsatta för åverkan.
  6. Montering av rör och rördelar ska utföras enligt leverantörens monteringsanvisningar.

Publicerad 13 april 2015

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.