Värmeinlagring | 27 maj 2014

Ny styrning viktig kugge för miljön

Ett styrsystem som tar hänsyn till värmeinlagring i byggnaden kan minska energianvändningen rejält. Nu testas tekniken i kontorshuset Kuggen i Göteborg.

Huset Kuggen på Campus Lindholmen på Hisingen byggdes 2011 och har totalt 190 ”kuggar” som var och en rymmer en kontorsmodul. Målet för byggherren Chalmersfastigheter var att bygga en fastighet med låg energianvändning – under BBR-kravet för kontor (100 kWh/kvm, år). Energideklarationen visar att målet uppnåtts: Totalt använder huset 60 kWh/kvm, år till uppvärmning, kyla, varmvatten och fastighetsel. Men det kan bli ännu bättre.

KUGGEN_Image--0399_foto_Wingårdhs

Kuggen är ritad med tanke på energianvändningen. De översta våningsplanen är större än de nedre och kragar ut åt syd, vilket ger skugga. Huset har också en rörlig solavskärmning. Kuggen ligger på Hisingen i Göteborg. Foto Wingårdhs

Under våren installeras ett nytt överordnat styrsystem, som tas i drift i maj. I teorin ska det nya systemet minska värmeanvändningen med ytterligare 20 procent, kylbehovet med 15 procent och användningen av fastighetsel med fem procent. Även effektbehovet för värme och kyla ska minska. Under ett år framöver ska systemet utvärderas.

– Vi har fått bidrag från programmet Lågan för att utvärdera ett av de system som finns på marknaden, för att se om systemen är så bra som tillverkarna säger, berättar Bengt Bergsten, energistrateg hos Chalmersfastigheter.

Den nya styrstrategin för värme, kyla och ventilation väger bland annat in byggnadens värmetröghet. Principen för styrningen utarbetades av forskare på KTH i början av 1990-talet och används i dag av ett flertal systemleverantörer. I Kuggen installeras systemet Ecopilot från Kabona.

– För att kunna utnyttja energiinlagring i byggnaden måste man mäta inneklimatet, exempelvis temperatur, koldioxid och luftfuktighet. Då är det bara att koppla in mjukvaran på det befintliga systemet, säger Dennis Baecklund, försäljningsansvarig hos Kabona.

Han berättar att det finns stora besparingar att göra om innetemperaturen tillåts löpa fritt i spann. Då kan styrsystemet ta hänsyn till den ackumulerade värmen i byggnaden, och exempelvis stänga av uppvärmningen under perioder med mycket sol.

– En stor poäng är att man värmer bara när det behövs och kyler när det behövs. Man gasar och bromsar inte lika mycket som i vanliga hus, säger Lars Ekberg, projektledare hos CIT Energy Management, som tror att effektbehoven för värme och kyla i Kuggen kommer att minska en hel del.

En noggrann dokumentation av inneklimatet i Kuggen och en brukarenkät görs innan det nya styrsystemet tas i drift. Resultaten av detta kommer att jämföras med de nya mätningarna och en ny enkät om ungefär ett år.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2014 sid 24

Fakta

  • Kuggen är certifierad enligt Green Building och Miljöbyggnad nivå Guld.
  • Den nya styrstrategin för värme, kyla och ventilation ska utvärderas under ett år.
  • Principen för styrningen finns beskriven i rapporten ”Effekt- och energibesparing genom förenklad styrning och drift av installationssystem”.
  • Utvärderingsprojektet stöds av Energimyndigheten genom Lågan

Försök i Kuggen

Publicerad 27 maj 2014

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.