Start | 11 mar

Ny studie om ventilation i p-garage

Nu har det gjorts en studie kring ventilation och projektering av ventilation i slutna garage. Förhoppningen är att kunna komma fram till praktiskt tillämpbara system för dagens bilar.

Ny studie om ventilation i p-garage
Det började med två studentuppsatser om luftbehandlingssystem, ventilationsflöden och luftkvalitet parkeringsgarage. Nu har en ny rapport tagits fram om nya riktlinjer för luftflöden och systemval. Foto: Peter Filipsson/CIT Renergy

Diskussionen kring ventilation i slutna parkeringsgarage fick en start när studenten Sara Keisu vid Luleå tekniska universitet mätt vilka koncentrationer av koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid som fanns i två slutna garage i Luleå. Resultatet publicerades i uppsatsen ”Dimensionering av luftbehandlingssystem för varma garage”. För detta arbete vann hon EMTF:s stipendie­pris 2018.

Sara Keisu, Luleå tekniska universitet. Foto: Privat

Sara Keisu konstaterar bland annat: ”Dimensioneringen av luftbehandlingssystem för varma garage sker fortfarande utifrån gamla rekommendationer. Följderna blir överdimensionerade system med onödigt höga anläggnings- och konstruktionskostnader. De rekommenderade värdena kan sänkas utan att kompromissa med luftkvaliteten.”

Efter det har det kommit ytterligare en studentuppsats, ”Utvärdering av ventilationsflöde och luftkvalitet i bostadsgarage – En mätstudie och utformning av ett verktyg för framtida projekt”, genomförd av Frida Andersson, Uppsala universitet:

Frida Andersson, Uppsala universitet. Foto: Privat

”Dagens garage ventileras ofta efter Svensk byggnorms (SBN) regler från 1980-talet som ställer krav på frånluftsflödet. Examensarbetet påvisar att ventilationsflöden i garage kan sänkas utan att nå för höga avgashalter och således reducera fläktaggregatens energianvändning och installationskostnader.”

Nu har en rapport, ”Garage­ventilation – Förstudie: Behov av nya riktlinjer för luftflöden och systemval?”, tagits fram med stöd från Lågan-programmet. Rapportförfattare är Mari-Liis Maripuu, Peter Filipsson och Victoria Edenhofer på CIT Renergy samt Mikael Oxfall och Kristofer Karlsson på NCC Sverige AB.

Vad man i rapporten konstaterar är att Svensk byggnorm från 1975 fortfarande används som riktlinjer, fastän att de fossildrivna bilarna använder katalysatorer samt införande av utsläppsstandarder har minskat utsläppen. SBN 75:s krav på lägsta dimensionerande frånluftsflöde i l/s per kvad­ratmeter garagegolvarea har inkluderats i byggregler som allmänna råd fram till BBR11.

Mari-Liis Maripuu, CIT Renergy. Foto: CIT

Frånluftsflödet vid mekanisk ventilation ska ha en lägsta kapacitet på 0,9 l/s per kvadratmeter golvarea om antal parkeringar per bilplats är mindre eller lika med en per åtta timmar. Om antal parkeringar per bilplats är fler än en per åtta timmar ska ventilationssystemen ha en kapacitet för minsta frånluftsflöde på 1,8 l/s per kvadratmeter golvarea. Riktlinjer ges även för ventilationsöppningarnas sammanlagda area vid självdragsventilation.

Från och med BBR12 har även dessa allmänna råd för lägsta tillåtna dimensionerande frånluftsflöden tagits bort och inga nya rekommenderade luftflöden har tagits fram. De allmänna kraven på ventilationsflöde kvarstår; att ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea under brukstid samt att rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.

Det vi bör titta närmare på är egna metoder som måste vara tillämpbara för projektörerna

Enligt Mari-Liis Maripuu, som varit projektledare hos CIT, var det för få undersökningar kring frågan om luftkvaliteten i garage, så att det behövdes mer kunskap och vilka systemlösningar och riktvärden som kan användas idag.

Nu har man lämnat in en ansökan till Energimyndigheten om att fortsätta forskningen kring vilka avgas­utsläpp som förväntas från dagens fordon i slutna garage och vilka gränsvärden som ska tillämpas för föroreningar för att kunna ta fram nya dimensioneringsregler.

– Det vi bör titta närmare på är egna metoder som måste vara tillämpbara för projektörerna , säger Mari-Liis Maripuu.

Enligt Mari-Liis Maripuu är det olika förutsättningar mellan bostadsgarage och kontorsgarage jämfört med centrumgarage.

– I bostadsgarage kör folk ut under vissa timmar på morgonen och eftermiddagen, liksom i kontorsgarage, medan centrumgarage kan ha mer aktivitet under dagtid.

Mari-Liis Maripuu pekar på att skillnaderna mellan användningen av garagen har betydelse för hur projekteringen ska genomföras.

– Även om vi ville ta fram nya riktlinjer saknas det fakta för de olika garagen. Vi vet inte hur länge bilarna är igång i garagen och vilka utsläpp som gäller, säger hon.

I det nya projektet ska man mäta i mellan nio och tolv garage av olika typ, bland annat i Stockholms stad.

– Tanken är att vi ska ta fram forskningsresultat som kan bli praktiskt tillämpbara för att kunna användas för projektering, men också systemval och vilka olika förhållanden, säger Mari-Liis Maripuu.

Publicerad 11 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.