Klimatsmart | 11 jun 2019

Ny stadsdel i Malmö blir klimatsmart

Ny stadsdel i Malmö blir klimatsmart
En grönskande park i Malmö omvandlas till klimatsmart boende. 1 000 bostäder ska byggas i Sege Park. Illustration: Malmö stad

I en gammal sjukhuspark i Malmö ska en ny, hållbar stadsdel växa upp. 1 000 bostäder ska bland annat bli självförsörjande på el.

Malmö stad har sedan sju år planerat att göra något extra av Sege Park. Det är området där Malmö Östra Sjukhus tidigare låg. Sjukhuset hade en stor och fin park, för patienternas rehabilitering. Parkmarken ska nu bli bebyggd.

Vi diskuterade också avloppsvärmeåtervinning lokalt, men vi landade i att det är samhällsekonomiskt och miljömässigt bättre att göra det centralt i Malmö, i stället för i varje hus i Sege Park.

– Växtligheten ska bevaras så långt som möjligt. Detsamma gäller byggnaderna på området, berättar projektledaren Pernilla Andersson, Malmö stad.

Redan i dag finns 120 studentbostäder i de befintliga byggnaderna och sedan 2007 finns en stor solcellspark.

Med start 2020 och några år framåt kommer området att byggas ut. Fullt utbyggt ska där finnas 1 000 bostäder i varierande upplåtelseformer. Det skissas på allt från radhus till kollektivhus och trygghetsboende.

Kommunen, VA Syd, Eon och ett tiotal byggherrar samarbetar kring att forma en stadsdel som främjar såväl social som miljömässig hållbarhet.

Den nya stadsdelen ska kopplas till fjärrvärmenätet. Med smart styrning av tillförseln ska det bli möjligt att utjämna efterfrågetoppar genom att reducera värmetillförseln för enskilda byggnader under kortare perioder.

– Vi diskuterade också avloppsvärmeåtervinning lokalt, men vi landade i att det är samhällsekonomiskt och miljömässigt bättre att göra det centralt i Malmö, i stället för i varje hus i Sege Park. I Sjölunda avloppsreningsverk finns redan en anläggning med värmepumpar, som återvinner värmen ur avloppet, förklarar Patrik Thuring, Eons projektledare för hållbar stadsutveckling.

När det gäller el är planen att det ska bli solceller på alla lämpliga tak. Sege Park ska ha en hög nivå av att vara självförsörjande på egen el.

– För att klara det behövs både batterier och styrning, som gör att resursen utnyttjas på det smartaste sättet. Systemet med lokal balansering utvecklade vi som ett försök i Simris och nu vill vi använda det i Sege Park, säger Patrik Thuring och fortsätter:

– Vinsten med det här är bland annat att den nya stadsdelen inte i någon stor utsträckning kommer att belasta kapaciteten i det omkringliggande nätet, utan kan vara ett stöd.

– En av aktörerna i Sege Park har funderingar kring bränslecell för elförsörjningen, men vad jag vet är det inte bestämt att det blir så, säger Patrik Thuring.

Brukarna och deras beteende blir också viktigt i Sege Park. Individuell mätning och debitering av vatten, varmvatten och el är en självklarhet. Liksom att de boende kan följa sin egen användning via en webbaserad app.

– VA Syd har funderingar kring hur vi kan mäta avfallet. Vad kan återvinnas tillbaka till området och vad ska bli till fjärrvärme? Och hur hittar man former för att materialåtervinna lokalt, säger Patrik Thuring.

På transportsidan förutsätts att de boende kommer att använda sig mindre av personbilar och mer av kollektivtrafik och cykel.

– Det kommer inte att finnas så många parkeringar inne i området. Däremot planeras ett parkeringshus, som till exempel kan få ta hand om laddningsfunktionen för elbilar. Parkeringshuset kan också bli en av delningshubbarna. Här kan vi ha till exempel bilpooler och kanske utlämning av matkassar, säger Pernilla Andersson.

– Visionen är att de boende i Sege Park ska ta till sig delningsekonomi. Som exempel kan det handla om att dela lokaler och verktyg och hur man kan använda appar som delningshubbar.

Malmö stad hoppas dock att blandningen av boendeformer ska minska segregation och bidra till social uthållighet.

– Det pågår en diskussion mellan byggherrarna och kommunens icke-tekniska förvaltningar – skola, förskola, fritid, kultur, arbetsmarknad och socialtjänst för att identifiera vad det finns för behov. Det handlar om hur människor ska kunna träffas och hur de kan använda området och hur området kan tillgodose människors behov, säger Pernilla Andersson.

Maria Åslund

Publicerad 11 juni 2019

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.