Forskning | 17 maj 2023

Ny metod för effektivare omvandling av biomassa till förnybar energi

Forskare på Umeå universitet har utvecklat en ny optisk metod för att snabbt kunna mäta gasformiga oorganiska ämnen vid förbränning och förgasning av biomassa. Resultatet bidrar till effektivare omvandling av biomassa till förnybar energi.

Ny metod för effektivare omvandling av biomassa till förnybar energi
Emil Thorin riktar in lasrarna mot detektorer vid ett experiment i en förgasningsreaktor på RISE AB i Piteå. Foto: Florian Schmidt

– Vi hoppas att vårt arbete kommer att bidra till en ökad förståelse av termisk omvandling av biomassa och leda till förbättrade numeriska modeller, processövervakning och styrning. Detta kommer att öka bränsleflexibiliteten och främja en mer hållbar energiproduktion, säger Emil Thorin, doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik som utvecklat den flexibla tekniken för att upptäcka de viktigaste kaliumföreningarna direkt i högtemperaturprocessen, vid olika experimentella förhållanden.

Emil Thorin, doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Foto: Florian Schmidt

Termiska omvandlingsprocesser, som förbränning och förgasning, används världen över för att generera värme, elektricitet och kemikalier. I strävan efter ett förnybart, cirkulärt energisystem med minskat koldioxidavtryck är restprodukter från jord- och skogsbruk ett lovande alternativ till fossila bränslen. Men en utmaning med biomassa har varit den höga halten av oorganiska föreningar, till exempel kalium, som kan störa anläggningarnas drift och orsaka kostsamma nedstängningar.

– Den nya tekniken är i nuläget den snabbaste och mest känsliga metoden för kvantifiering av kaliumföreningar i gasfasen och har tillhandahållit unika experimentella data, säger Emil Thorin.

Hans forskning visar att det finns relativt god förståelse av förbränning, medan mer arbete krävs angående förgasningsprocessen, där tillgången till syre är begränsad. Forskningen har också visat att metoden kan användas för att kvantitativt avbilda kaliumföreningarna i flammor, vilket kan leda till bättre insikt i reaktionerna.

Emil Thorins arbete banar vägen för grön omställning genom en mer hållbar och effektiv omvandling av biomassa till förnyelsebar energi, samtidigt som det ger ökad kunskap om komplexa kemiska processer.

Källa: Umeå universitet

Publicerad 17 maj 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.