Nödstopp för energiforskning

Energimyndighetens problem kring regelverket med externa aktörer i beslutsfattande har stoppat två program, Solelprogrammet och Värmeforsk. För det senare säger vd att läget är katastrofalt.

fjarrvarmefotoil.jpg

Värmeforsk har jobbat för att förbättra fjärrvärmeproduktionen sedan 1968. Nu ligger verksamheten nere. Foto: Ingar Lindholm

– Det är katastrof, det är nästintill att vi måste lägga ner vår verksamhet, säger Gullvi Borgström på forskningsprogrammet Värmeforsks kansli.

Hon är vd för det näringslivsanknutna forskningsprogram som drabbats värst av diskussionen kring extern myndighetsutövning hos Energimyndigheten. Värmeforsk har funnits sedan 1968 och handlar om teknikutveckling för fjärrvärmeproduktion. Nu har programmet stoppats i väntan på att frågeteckningen kring regelverket ska rätas ut. Formerna för beslut och hantering med hjälp av externa kanslier och styrelser visade sig vara oförenliga med de regler som gäller för Energimyndighetens myndighetsutövning, se Energi & Miljö 8 2012. 

Ett annat program som drabbats av osäkerheten kring regelverket är Solelprogrammet, som bland annat fördelar pengar till projekt som handlar om byggnadsintegrerade solceller, nätanslutning, systemstudier, med mera. – Det är olyckligt att vi inte kan fullfölja. Vi avslutade den föregående etappen med stor entusiasm och hade velat rida vidare på den vågen inför nästa etapp. Men det går inte nu och därför tappar vi momentum och kontaktnätet börjar lösas upp, säger Bertil Wahlund på Elforsks kansli, där verksamheten administreras.

Enda programmet Bengt Stridh, på ABB:s forskningsavdelning i Västerås, deltog i den nyligen avslutade delen av programmet. Han anser att för Sverige är det olyckligt att programmet står och stampar: – Det är det enda programmet av sitt slag i Sverige, inom ett område som förväntas växa kraftigt under de närmaste åren. Formen för beslutsfattande används även för flera program i byggsektorn, som Cerbof och Belok bland andra, vilket tidningen skrev om i tidigare nummer. Men de programmen har kunnat fortsätta utan problem.

Avslutade projekt Energimyndighetens förklaring till att just Värmeforsk och Solelprogrammet drabbats av nödstoppet är att många av deras projekt nyligen avslutats. I väntan på beslut från Energimyndigheten om hur formen ska anpassas till lagen har pengarna för nya projekt frysts. För Värmeforsks del handlar det om att alla projekt avslutades vid årsskiftet. Kansliet har alltså inga projekt att driva. Men argumentet håller inte, eftersom även Belok avslutades – och fick godkänt för en ny period – strax innan årsskiftet.  Värmeforsk lämnade in ansökningar om uppföljning redan förra sommaren och kansliet borde rimligtvis kunnat få beslut om fortsättning vid samma tidpunkt. Den enda förklaringen Energimyndigheten har är att beslutet för Belok bereddes vid en annan avdelning.

Hela existensen i fara För Värmeforsk betyder i alla fall beslutet att verksamheten stoppats. Industriföretagen som delfinansierar projekt satsar inte gärna själva, eftersom Energimyndighetens deltagande ger större trovärdighet åt projekten. Gullvi Borgström ser en risk att hela programmets existens äventyras. För att Värmeforsk inte ska drabbas alltför hårt, öppnar Energimyndigheten för att projekt kan godkännas ett och ett istället för programvis som tidigare. Strax efter att Energi & Miljö pratat med Gullvi Borgström och Energimyndigheten visar det sig också att några av projekten godkänts. När de stoppade programmen kan godkännas är dock fortfarande en viktig fråga för såväl Värmeforsk som Solelprogrammet. Enligt Birgitta Palmberger, avdelningschef på energiteknikavdelningen hos myndigheten, ska det ske så snart som möjligt. – Tidigt i höst borde problemet vara löst. Om kanslier och externa styrelser och programråd får vara kvar är oklart i dagsläget. Birgitta Palmberger konstaterar att programmen det handlar om varit framgångsrika och att det goda samarbetet med näringslivet ska fortsätta. Men vilka former som diskuteras vill hon inte säga förrän beslut har fattats. – Vårt arbete syftar till fortsatt gott samarbete, och vi arbetar för att hitta en så bra lösning som möjligt, säger Birgitta Palmberger, utan att avslöja några närmare detaljer.

”Inte så enkelt” Men problemet uppmärksammades för nästan två år sedan. På frågan varför en lösning ännu inte presenterats säger Birgitta Palmberger: – Det kanske inte är så enkelt. Det har varit en väldigt framgångsrik verksamhet då kan man inte bara vända på kuttingen från en dag till annan. Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 9/12 sid 9

 

Publicerad 21 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.