Mondrianinspirerad klimatlösning i Lidköping

I Lidköping monteras nu det första kombinerade värme-klimat- och varmvattenaggregatet Tellus. Det drygt sex meter långa aggregatet, som är inspirerat av konstnären Piet Mondrian, togs in i huset i mindre delar.

I en källare i Vänerstaden Lidköping står en vvs-produkt, som inte är precis som de flesta andra. Den skiljer sig inte bara åt ur teknisk synvinkel, utan även ur estetisk – designen är till viss del inspirerad av funktionalisten Piet Mondrian. Nu kommer nog inte källaren att invaderas av konstkännare, men för de som besöker källaren kan besöket bli lite av en upplevelse. Man slipper se stålgrå plåtlådor, där det enda som skiljer dem åt är märkskylten där det framgår vilket företag som levererat aggregatet
Det som står i källaren, nedbaxad i sina beståndsdelar och sedan ihopskruvad, är Swegons kombinerade klimataggregat, värmemaskin och tappvarmvattenproducent Tellus, som visades för första gången på Nordbygg tidigare i år.

Klarar husets behov
Den består av fyra moduler som sägs klara en fastighets behov av klimatiserad tilluft, varmvatten, kyla och värme, där delarna samverkar för att så lite köpt energi som möjligt ska tillsättas. Den består dels av en energiutbytesmodul med värmeåtervinning, dels en luftbehandlingsmodul, dels en kylmaskins- och värmepumpmodul samt en så kallad hydronisk modul. Den sistnämnda är kopplad till husets kyl- och värmesystem samt till tappvarmvattnet.
Den tillgängliga mängden tappvarmvatten är beroende av det samtidiga värmebehovet i fastigheten, och storleken på tappvarmvattentanken. Till det kommer att kondensorvärme från kylmaskinen används när så är påkallat. Till tappvarmvattentanken finns också en elpatron för att ladda upp temperaturen till de 60 grader som behövs för att klara av eventuell legionellaförekomst. I det fall det sommartid blir ett värmeöverskott kommer det att dumpas via avluftskanalen.

Inte första Tellusmaskinen
Detta är dock inte den absolut första Tellusmaskin som har sett dagens ljus. En mindre anläggning finns i en före detta biograf i Arvika som byggts om till ett shoppingcenter. Där har man testat tekniken under det senaste året. Även i detta fall används alla funktioner i Tellus, eftersom det finns avsättning för tappvarmvatten till ett med shoppingcentret sammanbyggt flerbostadshus.
Framtagandet av Tellus har varit utspritt, luftbehandlingsdelen har gjorts i Kvänum och köldmediekretsen hos Swegons italienska dotterbolag Blue Box i Venedig, medan projektledning, framtagning av den hydroniska modulen och slutmontage har skett i Arvika.
Arvika har också varit den plats där stor del av systemutvecklingen skett. Där har man också tagit fram grunden för ett system med seriella fläktar i Tellus som för närvarande är föremål för ett patentförfarande. I projektet har man också tagit fram en beräkningsmodell för denna typ av sammansatta värme-kylmaskiner som utvärderas vid Chalmers.

Äldreboende
Att det blev Lidköping som fick den första kommersiellt levererade Tellus har till viss del att göra med att fastigheten har de behov som man säger att apparaten kan stå för. I fastigheten ska det bli både kontor, offentlig miljö och boende, eftersom det ska bli en kombination av äldreboende och bibliotek. Man kommer med andra ord att ha nytta av alla funktionerna i huset.
Fastighetsägare är ventilationsentreprenören Alf Almkvist, Fyrkantens Ventilation.
– Vi tittade på olika tekniska lösningar med exempelvis fjärrvärme och kylmaskiner, men konstaterade att detta kan bli en bra kombinationslösning. I och med att det blir ett äldreboende kommer ju varmvattenanvändningen att vara ganska konstant hög året runt, till skillnad från om vi bara skulle ha haft bibliotek och kontor i byggnaden, säger han.
I det aktuella fallet finns momentant 1,4 kubikmeter tappvarmvatten att tillgå.
För Fyrkantens del var priset och de minskade kostnaderna för ingenjörs- och montagetimmar viktigt.
– Vi har inte räknat på alternativkostnaden, alltså att göra allt själva som i en vanlig entreprenad, men visst blir det billigare när vi inte behöver konstruera och montera ett så pass komplicerat system som detta ändå är.
Fastigheten med en total yta på 6 000 kvadratmeter byggs för närvarande om för 60 miljoner och ska sedan hyras ut till Lidköpings kommun.

Tvingades ta upp dörrar
För att ta in Tellus var man från början beredd på att ta upp ett hål i taket och sedan med hjälp av en kran hissa ner delarna genom det avstängda hisschaktet. I botten av hisschaktet ligger nämligen det befintliga fläktrum där Tellus ska stå. Idén sprack dock på att hissrumsväggarna var armerade och att det skulle kostat mer än det smakade att ta ner en vägg för att sedan bygga upp den igen. Istället fick ett större ingångshål tas upp i fasaden genom att en dörr breddades. Liknande åtgärder fick man göra inne i huset för att få ner delarna i källaren. På så sätt fick man in de olika delarna som sedan har monterats ihop av Jan-Erik Lauridsen, som också ansvarat för monteringen av kylmaskins- och värmepumpmodulen. Det tog två dagar att montera ihop de olika delarna, att driftsätta och fylla systemet tar ytterligare några dagar.
Anders Fransson är projektledare för Tellus hos Swegon i Arvika:
– Utmaningen i det här projektet är att få till dimensionering och styrningen i alla delar för att få en optimal drift och balansera kyl- och värmefunktionerna även för delar av året då det under ett dygn finns stora behov av både kyla och värme, säger han.

Alla fyra elementen finns med
Markus Kalo är den som ligger bakom själva designarbetet. Han har en bakgrund som arkitekt och arbetar som direktör för systemlösningar och -produkter inom Swegon.
– Tanken är att Tellus ska beskriva antikens fyra element; luft, eld, jord och is, genom färgsättningen, med viss anpassning av färgerna till moderna färgskalor. Dessa färger bildar sedan ett rutmönster som är påverkat av Piet Mondrian, och där rutornas storlek i princip är beroende av funktionens betydelse.
Han hänvisar också till den holländske arkitekten Gerrit Rietveld som arbetar i Piet Mondrians efterföljd.
– Modulariteten gör det möjligt att placera delarna i en viss ordning, så att man kan få en estetik som också baseras på det gyllene snittet.
Att tänka så menar Markus Kalo är inte speciellt vanligt inom den svenska vvs-sektorn, däremot finns sådana exempel i övriga Europa.
– Samtidigt så ser man att referensramarna styr vad folk upptäcker. När vi visade Tellus på Nordbygg var besökarna mest intresserade av ventilationsdelen, medan när vi visade den på italienska Mostra Convegno var det mest kyldelen som väckte intresse.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 40-41

 • FAKTA: Tellus Lidköping
  Det aktuella aggregatet ska kunna leverera maximalt tre kubikmeter luft/sekund.  Vid dimensionerande utetemperatur på -20 °C, kan man få ut 33 kW värmeeffekt som kan fördelas på värme- respektive varmvattencirkulationen efter beställarens behov.  Vid dimensionerande utetemperatur för kyla (+35 °C) kan maskinen leverera 57 till 66 kW kyla.
  Storlek: 6 162 mm gånger 2 645 gånger 1 850 mm.
 • FAKTA: Piet Mondrian, en inspiratör
  Den holländske konstnären Piet Mondrian (1872-1944) är en känd funktionalist och konstnär, med kända verk som Broadway Boggie Woogie  på sin meritlista. I denna använder han bara tre primära färger, rött, blått och gult, kombinerat med svart, vitt och grått.
  Många har därefter använt hans formspråk för en mängd olika produkter, bland annat har färgerna och formerna använts vid design av bilar och skor.
  Inom vvs-sektorn har försöken försök att använda Mondrians färg och form varit sparsamma. Ett försök gjordes av erreQuerre estudio i Spanien, som bland annat designat badrumstillbehöver. De har också formgivit en tvättställsmodul, kallade Piet, baserad på Mondrians färg och former.
  M K
Publicerad 13 november 2012

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.