Minskad energianvändning i gruvor

Boliden Mineral AB och Siemens har parterna ett Performance Contractingavtal som innebär minskade driftskostnader, förbättrad inomhusmiljö och minskad miljöbelastning.

Inledningsvis gjordes en förstudie på gruvorna Renström och Kristineberg samt på kontoren i Boliden. Boliden Mineral AB valde att först köra igång projektet på Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun.

Fastigheterna vid gruvan har en sammanlagd yta av 6 886m² och består av kontor, verkstad, c- och omklädningsutrymmen. Installerad teknik avseende värme och ventilation har varierande ålder och är i vissa fall omodern.

Åtgärder som utförs består bland annat av att ersätta den befintliga pannanläggningen. I dag värmer man upp lokalerna med gas och tidvis kompletteras detta med en elpanna. Genom att flytta på värmecentralen kan värmeförlusterna i kulvertsystemet undvikas. Gaspannan ersätts med en värmepump som tar sin värme från dräneringsvattnet som pumpas upp från gruvan. I projektet ingår även att datorisera den befintliga styr och -övervakningsanläggningen för att Siemens Supportcenter (Siemens Advantage Operations Center) ska kunna komma åt den på distans och fjärrövervaka för kontinuerlig funktionskontroll och minskning av energiförbrukning.

Åtgärderna resulterar i en energibesparing på ca 80 % samt en miljöbesparing på 440 ton CO2 per år. Detta motsvarar utsläppen från 76 oljeeldade villor per år.

Källa: Siemens

Publicerad 25 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.