Certifiering | 24 okt 2022

Miljöbyggnad uppdateras till 4.0

Certifieringen Miljöbyggnad håller på att uppdateras till Miljöbyggnad 4.0. Den nya versionen lanseras senare i år. Just nu arbetar Sweden Green Building Council (SGBC) med de kommentarer som kommit under remissrundan tidigare i år.

Miljöbyggnad uppdateras till 4.0
Miljardprojektet Natrium på Medicinareberget i Göteborg har fått högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att uppnå guldnivån ställs höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet. Illustration: Akademiska hus

En ny generation av certifieringssystemet Miljöbyggnad håller på att tas fram för att bättre anpassas till dagens krav från branschen, omvärlden och EU och linjera med EU:s taxonomi. EU-taxonomin trädde i kraft i januari 2022 och är ett regelverk som definierar vad som är en miljö­mässigt hållbar ekonomisk investering med hjälp av ett gemensamt klassificeringssystem. Syftet är att uppnå klimatmålen i Parisavtalet 2050.

Carolina Larsson, chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift på SGBC. Foto: SGBC

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader, och i dag är drygt 2 200 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC), som även genomför verifiering av certifieringarna och utfärdar certifikat.

Miljöbyggnad omfattar 16 indikatorer som sedan grans­kas av oberoende tredje part innan certifieringen utfärdas. Inom tre år görs en uppföljande kontroll, för att säkerställa att allt är som det ska även över tid.

För att inte certifieringssystemet ska växa sig för stort och kostnadskrävande har tidigare indikatorer omprövats och vissa föreslås att tas bort för att ge plats åt nya indikatorer kopplade till EU:s kriterier.

Tillkommande kriterier är bland annat:

  • Klimatriskanalys och klimatanpassning
  • Biologisk mångfald
  • Cirkulärt byggande med kriterierna flexibilitet och demonterbarhet, cirkulära materialflöden och avfallshantering

Samtidigt föreslås följande kriterier att tas bort:

  • Dagsljus
  • Ventilation
  • Legionella
  • Radon
  • Andel förnybar energi

Nytt för Miljöbyggnad 4.0 är att även utomhusmiljön omfattas och bedöms.

– Största skillnaden mot tidigare är att vi har breddat perspektivet och gått in med ett lite mer holistiskt synsätt där vi tar hänsyn till bland annat återbruk, cirkularitet och har större fokus på klimatnytta, säger Carolina Larsson, chef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift på SGBC.

72 remissinstanser har svarat på förslaget som skickades ut före sommaren, och SGBC håller nu på att gå igenom alla kommentarer och ta ställning till hur det ursprungliga förslaget behöver justeras utifrån inkomna svar.

Per Andersson, konsult på Sustainacon Sweden AB. Foto: Privat

– Vi har fått in en hel del kommentarer. Många har varit positiva till förändringarna och en del har gällt de inomhusindikatorer som vi tagit bort. Vår målsättning är att tillmötesgå önskemålen utan att själva certifieringen växer sig för stor. Radon är ett exempel, där vi ser till att ha kvar kontrollfunktionen genom att lägga in det som en punkt under energideklaration, förklarar Carolina Larsson.

Per Andersson, konsult på Sustainacon Sweden AB, har deltagit i en arbetsgrupp för inomhusmiljö kring det nya förslaget och han ser vissa risker med att flera av indikatorerna tas bort, framför allt gällande radon och dagsljus.

– Branschen är inte där ännu. Jag tycker man skulle ha hållit kvar dessa två indikatorer, jag ser tydligt i min roll som konsult att branschen inte riktigt hanterar detta själv än, säger han.

Han ser behovet av ett breddat perspektiv och att det är ett naturligt steg i utvecklingen av Miljöbyggnad.

– Samtidigt blir omvärlden mer komplex och det gör att Miljöbyggnad också blir mer komplex. Jag tycker att man skulle kunnat förvänta sig att certifieringen blir mer omfattande och att man hållit kvar vid flera av indikatorerna som format grunden för Miljöbyggnad, säger han.

När den nya generationen lanserats kommer de som nyligen gått en samordnarutbildning för Miljöbyggnad erbjudas att uppdatera sin utbildning till ett rabatterat pris. För övriga utbildningar i systemet kommer det att finnas kompletterande kursmaterial att tillgå inom kort.

Fakta

Miljöbyggnad

  • Syftet med att certifiera i Miljö­byggnad är att kvalitetskontrollera byggnader i om-, till- och nybyggnation, driva på arbetet med hållbar byggnation samt vägleda till relevanta miljöåtgärder
  • För att erhålla en certifiering i Miljöbyggnad, behöver byggnaden uppfylla som minst Brons för samtliga kriterier. I varje indikator finns även höjda nivåer för Silver och Guld
Publicerad 24 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.