Mer kunskap om vattenskador krävs

Det behövs mer kunskap om hur man förebygger och åtgärdar vattenskador. Uppfattningen var genomgående under det nordiska vattenskadeseminariet utanför Stockholm i veckan.

Det finns stora luckor i kunskaperna kring vattenskaderisker i lågenergihus. Det slog KTH-professorn Ivo Martinac fast i sitt föredrag som inledde Nordiskt Vattenskadeseminarium i Stockholm.

Till exempel behövs mer kunskap om hur fukten flyttar sig i välisolerade passivhus. Ska vattenledningssystemen designas och/eller placeras på något nytt sätt? Behövs nya regler för till exempel kontroll av våtrum, krav på fuktsensorer med mera?

– Vi har många frihetsgrader kvar här att fylla med kunskap, sa Ivo Martinac, som planerar att starta ett forskningsprojekt i ämnet.

Han fick medhåll från en anonym herre i publiken, som hade letat på internet efter instruktioner för vvs-installationer i passivhus, men inte hittat något alls.

Inställningen att det behövs mer kunskap om hur man förebygger och åtgärdar vattenskador genomsyrade hela konferensen.

– Vi har intervjuat 39 bostadsbolag i Sverige och av dem var det bara tre som hade någon vattenskadestatistik. Detta trots att skadorna kostar dem hundratusentals kronor varje månad. Det är skandal! sa Rolf Kling, teknisk chef hos VVS Företagen.

Mer regler och information om den kunskap som trots allt finns efterlystes också. Av de 175 deltagarna var 45 från Norge. Där finns sedan några år tillbaka tydliga krav på regelbundna fuktsäkerhetskontroller i våtrum. Vid alla nybyggen ska också fuktsensorer sättas in på känsliga ställen.

– Dessutom ska det finnas dokumentation på allt som är väsentligt för den färdiga byggnaden – på norska, svenska eller danska, berättade Anders Kirkhus från Sintef Byggteknik.

Att mer kunskap om vattenskador behövs tyckte även Peter Bratt från Länsförsäkringar, LF, som satsat 70 miljoner kronor i en forskningsfond. I ett projekt hos SP i Borås har LF undersökt möjligheten att göra delreparationer av vattenskador i badrum. Uppföljningen av delreparationerna skulle exempelvis kunna göras med hjälp av fuktsensorer.

Marie Granmar

Publicerad 29 augusti 2013

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.