Energisamarbete | 26 nov 2014

Malmöitiskt samarbete om energi

I Malmö testas ett nytt samarbete för smarta fastigheter och nät.

Ett nytt samarbete inom ramen för smarta fastigheter och smarta nät startar i Hyllie i Malmö. Malmö Arena kommer att ansluta sport- och evenemangsarenan till E.ONs smarta nätplattform. Schneider Electric ansvarar för det automationssystem som möjliggör Malmö Arenas samverkan med energisystemet på områdesnivå. I stadsdelen Hyllie i Malmö ska fastigheterna samverka med både el-, fjärrvärme- och fjärrkylanätet. I det smarta nätet samordnas energiproduktionen med fastigheternas energianvändning. Malmö Arena, E.ON och Schneider Electric samverkar i ett pilotprojekt för att testa hur olika energilaster kan optimeras och skapa nyttor för både kunderna och energisystemet i stort. Schneider Electric har engagerat sin utvecklingsavdelning i Malmö för att standardisera en lösning för hur fastigheter kan bidra till en jämnare belastning gentemot energiinfrastrukturen.

Energi som tillförs Hyllie ska utnyttjas effektivare med mindre förluster, bättre hantering av effekttoppar och säkrare energiförsörjning. Genom kombinationen smartare energianvändning i fastigheterna, samt lokalt och fastighetsnära producerad energi, ska aktörerna tillsammans skapa en skalbar modell som kan inspirera och appliceras i andra stadsdelar, både nationellt och internationellt.

Malmö Arena

– Malmö Arena har alltid varit måna om en kostnadseffektiv och miljömässig drift av våra anläggningar. Hållbarhetsarbetet står högt på vår agenda och genom detta samarbete tar vi ytterligare ett steg mot våra miljömål, säger Karin Mårtensson, vd för Malmö Arena.

– Samarbetet med Schneider Electric medför väldigt intressanta möjligheter med en aktör som har lokal närvaro och samtidigt internationellt framstående kunnande kring teknik och lösningar för att bygga framtidens smarta byggnader och nät, säger David Lillienberg, projektledare på E.ON.

– Genom samarbetet med fastighetsägare och E.ON får man representation kring hela näringskedjan i framtagandet av hållbara stadsdelar. Malmö har ett internationellt gott renommé vad gäller hållbarhet och progressiva målsättningar, och här kommer vi tillsammans att kunna visa på konkreta vinster för både aktörerna, samhället och miljön säger Mattias Fredriksson, affärsutvecklingschef i Schneider Electric Sverige.

Fakta Malmö Stad, VA SYD och E.ON har tecknat ett klimatkontrakt gällande stadsdelen Hyllie, i Malmö. Energiförsörjningen ska bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi år 2020. Människor kommer att aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energianvändning och därtill själva producera sin energi. Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät, för att utnyttja energi effektivare. Projektet ”Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie”, har stöd av Energimyndigheten och genomförs av E.ON och Malmö stad, i samarbete med byggherrar och andra aktörer som är engagerade i att utveckla Hyllie. Här ingår samarbeten med Malmö Arena, Skanska, MKB och Roth Fastigheter. I Hyllie genomför E.ON det enda svenska demonstrationsprojektet inom EU-projektet Future Internet Smart Utility Services (FINESCE), för att utveckla smarta energiapplikationer.

 

 

Källa: Schneider Electric

Publicerad 26 november 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.