EL | 19 aug 2022

Landskrona ska få stort batterilager

Ett av Sveriges absolut största batterilager är på väg att bli verklighet i Landskrona. Huvuduppgiften är att bidra till en stabilisering av elsystemet.

Landskrona ska få stort batterilager
Batterilagret ska byggas i närheten av Landskrona energis huvudkontor och transformatorstation i ett industriområde i de södra delarna av staden, inte långt från det gamla varvsområdet. Anläggningen väntas uppta en yta av cirka 4 000 kvad­ratmeter. Foto: Mikael Bergling

Batterilagret ska byggas i närheten av Landskrona energis huvudkontor och transformatorstation i ett industriområde i de södra delarna av staden, inte långt ifrån det gamla varvsområdet. Anläggningen väntas uppta en yta av cirka 4 000 kvadratmeter. Effekten beräknas till cirka 20 megawatt, vilket gör batterilagret till ett av Sveriges absolut största.

Bygglovshandlingarna lämnades in för någon månad sedan.

Magnus Mattsson, marknadschef på Res. Foto: RES

– Vi har en öppen och rak dialog med företrädare för kommunen om vad vi vill göra och de är mycket positiva. Vi håller just nu på med upphandling av bland annat batteriteknologi, transformatorer, annan teknisk utrustning, ledningsdragning och markarbeten, säger Magnus Mattsson, som är marknadschef på Renewable Energy Systems (Res), ett av tre bolag bakom satsningen.

De övriga är Scandinavian Capacity Reserve (SCR) och kommunala Landskrona energi. Det sistnämna bolagets uppgift är att ansluta batterilagret till elnätet.

Bolagen kommer dock inte att äga anläggningen när den väl är i drift.

– Nej, det blir det andra investerare som får göra.

Orsaken till att man valde Landskrona som lokaliseringsort är bland annat att kommunen ligger i elprisområde 4, alltså i den del av Sverige där elpriset är som högst.

– Men också för att det i Landskrona finns nödvändig elnätskapacitet för både upp- och nedladdning, och att vi kan arrendera mark och bygga anläggningen alldeles i anslutning till Landskrona energis transformatorstation. Dessutom är det inte bara elnätet som måste tåla den här typen av installation. Det gäller även för transformatorstationen och annan teknisk utrustning, och så är fallet i Landskrona.

– Vi får tillgång till marken i februari och räknar med att då börja med själva byggnations- och installationsarbetena. Givetvis under förutsättning att vi får bygglovet beviljat. Tanken är att anläggningen ska kunna tas i drift under nästa sommar.

För att elöverföringssystemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom vissa snäva gränser. Det nor­diska kraftsystemet balanseras mot en frekvens på 50 hertz. Statliga Svenska kraftnäts uppgift är att se till att så är fallet i Sverige.

– Produktion och konsumtion av el ska vid varje given tidpunkt vara lika stor. Om det uppstår en kortsiktig obalans behöver man snabbt kunna påverka konsumtionen eller produktionen upp eller ner.

– Det är svårt att snabbt öka exempelvis vindkraftsproduktionen av el, däremot kan man med väldigt kort varsel minska den. Vattenkraftsproduktionen kan man både öka och minska så länge den inte går på full effekt, men inte speciellt snabbt. Det finns en tröghet i systemet.

Hur hanterar man den?

– Bland annat genom att använda sig av batterier som ultrasnabbt kan öka eller minska såväl produktionen som konsumtionen, det vill säga antingen skjuta ut eller ta emot energi.

Magnus Mattsson säger att huvuduppgiften för batterianläggningen i Landskrona blir just det, det vill säga att hjälpa Svenska kraftnät att klara sitt frekvensuppdrag genom att – mot ekonomisk ersättning – snabbt kompensera för över- eller underproduktion.

– Svenska kraftnät äger inga egna anläggningar, utan köper den här typen av tjänster.

Fredrik Bodecker, vd för Scandinavian Capacity Reserve, säger att marknaden för stödtjänster som stabiliserar kraftsystemet växer.

– För ett par år sedan låg Svenska kraftnäts kostnader för frekvenstjänster på cirka 1,5 miljarder kronor. För 2024 räknar man med att kostnaden har ökat till 4,5 miljarder.

Ökar behovet i takt med att det blir en alltmer icke planerbar energiproduktion i energimixen?

– Delvis. Men den största förklaringen är att vi har lagt ned kärnkraft.

Magnus Mattsson berättar att ytterligare ett skäl till varför lagret förläggs till just Landskrona – även om det inte har varit avgörande – är att man där under vissa tider på året har problem med så kallad reaktiv effekt i elsystemet.

– Det kan vi hjälpa till med att lösa. Batterilager kan också bidra till att jämna ut elpriset över dygnets timmar och även pressa det nedåt genom att man köper elen – laddar batterierna – när den är billig och säljer den när den är dyr. Det här batterilagret kommer dock inte att vara optimerat för att leverera den typen av tjänster.

Johan Holmstedt, vd för Landskrona energi, är mycket positiv till satsningen.

– De två senaste åren har vi fått flera nyetableringar med stort energibehov, och det innebär att vi står inför en effektutmaning. Batterilagret ger ett tillskott av kapacitet som kommer att stärka Landskronas attraktionskraft. Det gör det möjligt för nya industrier att etablera sig i området.

Text: Mikael Bergling

Publicerad 19 augusti 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.