Förebyggande | 16 feb

Kyltorn måste anmälas – ska förebygga legionella

Regeringen inför anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella i samhället. Innehavare av kyltorn blir skyldiga att anmäla kyltorn till kommunen. Kommunerna har ansvar för tillsyn och ska lämna information om förebyggande insatser för att stoppa spridning av legionellabakterier.

Kyltorn måste anmälas – ska förebygga legionella
De största legionellautbrotten har orsakats av kyltorn som används för att kyla ner luften i olika anläggningar. Foto: Istockphoto
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Foto: Liberalerna

– De företag som har kyltorn måste ta ansvar för att de inte på något sätt skadar allmänheten, djur eller natur. För att förebygga smittspridning måste kommunerna ha kunskap om var kyltornen finns. Därför inför regeringen nu en anmälningsplikt för detta i förordningen om miljö­farlig verksamhet och hälso­skydd. Det är en förutsättning både för smittspårning och för att kunna bedriva förebyggande tillsyn, kommenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I samband med förordningsändringen får Naturvårdsverket i sitt regleringsbrev för 2024 ett uppdrag att kartlägga förekomsten av kyltorn i Sverige, i syfte att kunna göra en uppföljning av reformen. Arbetet ska ske i samverkan med Folkhälsomyndigheten, som i sitt regleringsbrev för 2024 får i uppdrag att ta fram en tillsynsvägledning samt informationsmaterial som stöd för kommunernas tillsyn av kyltorn.

Jakob Forssmed, socialminister. Foto: Regeringen

– Spridning av legionellabakterier kan ge upphov till utbrott av lunginflammation, med allvarliga konsekvenser för både individer och samhälle. Inte minst under senare år har vi lärt oss vikten av att förebygga risker för smittspridning, när vi kan identifiera dem. De åtgärder som regeringen nu vidtar är viktiga för att minska risken för legionella, kommenterar socialminister Jakob Forssmed.

De största legionellautbrotten har orsakats av kyltorn som används för att kyla ner luften i olika verksamheter och anläggningar.

Fakta

Legionella i kyltorn

  • Det sker årligen 10–20 utbrott av legionella i världen
  • De största kända legionella­utbrotten är kopplade till kyltorn
  • 2001 i Spanien insjuknade 700 personer
  • 2014 i Portugal bekräftades 400 sjukdomsfall
  • 2017 upptäcktes legionella i norra Stockholm; totalt smittades åtta personer, varav fyra avled

Källa: Regeringen

Publicerad 16 februari 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.